menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Materské školy

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je zriaďovateľom 9 materských škôl.
Nižšie uvádzame aj kontaktné údaje špeciálnych materských škôl mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Faktúry školských jedální pri MŠ nájdete v sekcii Zverejňovanie.

Materské školy zriadené mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves:

Materská škola, Adámiho 11, 841 05 Bratislava
Riaditeľka školy: Helena Hudecová
Riaditeľka: 02/ 707 11 510
Mobil: 0940 637 706
Vedúca jedálne: 02 / 707 11 511
E-mail: ms.adamiho@karlovaves.sk
Web: msadamiho.edupage.org

Materská škola, Borská 4, 841 04 Bratislava
Riaditeľka školy: Alena Rollerová
Mobil: 0940 637 702
Vedúca jedálne: 02 / 707 11 531
E-mail: ms.borska@karlovaves.sk
Web: msborska.edupage.org

Materská škola, Kolískova 14, 841 05 Bratislava
Riaditeľka školy: Mgr. Monika Šuleková
Riaditeľka: 02/ 707 11 540
Mobil: 0940 637 704
Vedúca jedálne: 02 / 707 11 541
E-mail: ms.koliskova@karlovaves.sk
Web: www.materskaskolakoliskova.estranky.sk

Materská škola, Ladislava Sáru 3, 841 04 Bratislava
Riaditeľka školy: Martina Horváthová
Tel. číslo: 02/ 707 11 550
Mobil: 0940 637 705
E-mail: ms.lsaru@karlovaves.sk
Web: https://mslsaru.edupage.org/

Materská škola, Ľudovíta Fullu 12, 841 05 Bratislava
Riaditeľka školy: Eva Jurská
Riaditeľka: 02/ 707 11 560
Mobil: 0940 637 708
Vedúca jedálne: 02 / 707 11 561
E-mail: ms.fullu@karlovaves.sk
Web: www.mslfullu.sk

Materská škola, Majerníkova 11, 841 05 Bratislava
Riaditeľka školy: Iveta Ryzá
Riaditeľka: 02/ 707 11 570
Mobil: 0940 637 701
Vedúca jedálne: 02 / 707 11 571
E-mail: ms.majernikova11@karlovaves.sk
Web: www.msmajernikova.sk

Materská škola, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava
Riaditeľka školy: Mgr. Vanda Šichulová
Tel. číslo: 02 / 707 11 580
Mobil: 0940 637 709
E-mail: ms.majernikova60@karlovaves.sk
Web: www.msmajernikova60.edupage.org

Materská škola, Pod Rovnicami 1, 841 04 Bratislava
Riaditeľka školy: Jana Čechová
Tel. číslo: 02/ 707 11 590
Mobil: 0940 637 707
E-mail: ms.podrovnicami@karlovaves.sk
Web: www.mspodrovnicami.sk

Materská škola, Suchohradská 3, 841 04 Bratislava
Riaditeľka školy: PhDr. Oľga Mitrová
Riaditeľka: 02/ 707 11 520
Mobil: 0940 637 703
Vedúca jedálne: 02 / 707 11 521
E-mail: ms.suchohradska@karlovaves.sk
Web: www.skolka.pyton.sk

Materské školy zriadené inými subjektami:

Špeciálna materská škola pre deti so zrakovým postihnutím ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 3, 842 11 Bratislava
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľka školy: Mgr. Sandra Botlíková
Tel. číslo: 02/6542 5722
E-mail: kancelaria@skola-svrcia.sk
Web: svrcia.edupage.org

Materská škola pre deti s telesným postihnutím ako organizačná zložka Spojenej školy Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľ školy: RNDr. Ivan Ištok
Tel. číslo: 0911 976 665
E-mail: skola@mokrohajska3.sk
Web: mokrohajska3.edupage.org

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť