menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Základné, stredné a špeciálne školy

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je zriaďovateľom 2 základných škôl a 1 spojenej školy (s organizačnými zložkami základná škola a gymnázium).
Nižšie uvádzame aj kontaktné údaje na školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Školy zriadené mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves:

Základná škola, Karloveská 61, 841 04 Bratislava
Riaditeľka školy: Mgr. Eva Horníková
Tel. číslo: 0911 108 804
E-mail: eva.hornikova@zskarlova61.sk
Web: zskarloveska61.edupage.org

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava
s organizačnými zložkami:
Základná škola
Gymnázium (osemročné gymnázium, 5-ročné bilingválne gymnázium)
Riaditeľka školy: RNDr. Dana Ihnaťová
Tel. číslo: 02/ 654 25 260
E-mail: riaditelka@tilgnerka.edu.sk
Web: www.tilgnerka.edupage.org

Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
Riaditeľ školy: PaedDr. Pavol Bernáth
Riaditeľ: 0903 410 590
Tajomníčka školy: 0911 827 571, 02/ 654 44 864
Fax: 02/ 654 44 864
E-mail: zsadubceka@centrum.sk
Web: www.zsadubceka.edupage.org
Web plavárne: www.plavarenmajernikova.sk

Školy zriadené inými subjektami:

Gymnázium, L. Sáru 1, 841 04 Bratislava
8-ročné gymnázium
Bilingválne 5-ročné gymnázium
Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Riaditeľ: RNDr. Pavol Sadloň
Tel. číslo: 02/ 693 077 03
E-mail: info@gymls.sk
Web: gymlsba.edupage.org

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava
s organizačnými zložkami:
Základná škola
Gymnázium (4-ročný vzdelávací program)

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza
Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Sendeková, PhD.
Tel. číslo: 02/ 654 24 043
E-mail: tajomnicka@svfrantisek.sk, riaditelka@svfrantisek.sk
Web: www.svfrantisek.sk

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, 842 11 Bratislava
s organizačnými zložkami:
Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím
Špeciálne základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľka školy: Mgr. Sandra Botlíková
Tel. číslo: 02/6542 5722
E-mail: kancelaria@skola-svrcia.sk
Web: svrcia.edupage.org

Spojená škola Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
s organizačnými zložkami:
Základná škola (vzdelávanie žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi)
Gymnázium (4-ročné štúdium s maturitou)
Obchodná akadémia (2-ročný učebný odbor)
Obchodná akadémia (4-ročný študijný odbor)
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľ školy: RNDr. Ivan Ištok
Tel. číslo: 02/ 547 71 826
E-mail: skola@mokrohajska3.sk
Web: www.mokrohajska3.sk

Spojená škola Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
s organizačnými zložkami:
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Praktická škola (nižšie stredné odborné vzdelávanie)
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Riaditeľka školy: PaedDr. Dostálová Adriana, PhD.
Tel. číslo: 02/ 547 73 601, 0911 354 152
E-mail: dubravska@dubravska.sk
Web: www.dubravska.sk

Súkromné gymnázium ESPRIT
Súkromná základná škola ESPRIT
Majerníkova 62 , 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Občianske združenie ESPRIT
Riaditeľka školy: Mgr. Adriana Ciráková
Tel. číslo: 02/622 50 902-4, 0903 406 543
E-mail: info@sgesprit.sk
Web: www.sgesprit.sk/

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Majerníkova 62, 841 05  Bratislava (2. posch.)
Zriaďovateľ: Centrum nadania, n.o.
Riaditeľka školy: Mgr. Martina Matychová, PhD.
Tel. číslo: 0905 509 239
E-mail: centrumnadania@centrumnadania.sk, martina.matychova@centrumnadania.sk
Web: cenada.edupage.org

Stredná škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Riaditeľ školy: akad. mal. Milan Pagáč
Tel. číslo: 02/ 593 062 20, 02/593 062 11
E-mail: sekretariat@supkaba.sk
Web: supkaba.sk

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava
Zriaďovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Riaditeľka školy: Mgr. Miriam Trgová
Tel. číslo: 02/ 654 20 465
Fax: 02/ 654 20 465
E-mail: zus@zuskresanka.sk
Web: www.zuskresanka.sk

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť