menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

IOMO a iné služby

IOMO – Integrované obslužné miesto

Obce, ktoré vedú integrované obslužné miesta občana (IOMO) vybavujú žiadosti o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, žiadosti o výpis registra trestov a odpis registra trestov len oprávnenej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti v zmysle § 15 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

E-mail: cso@karlovaves.sk

Cenník služieb:

Výpis z listu vlastníctva7,90 €
Výpis z obchodného registra4,50 €
Výpis z registra trestov3,90 €
Odpis z registra trestov3,90 €

Kopírovacie služby

Návštevníci si môžu dať vyhotoviť kópie vo formáte A4 a A3 čiernobielo aj farebne.

Cenník kopírovacích služieb:

Vyhotovenie čiernobielej fotokópie A4 jednostranne0,10 € / strana
Vyhotovenie čiernobielej fotokópie A4 obojstranne0,20 € / strana
Vyhotovenie čiernobielej fotokópie A3 jednostranne0,15 € / strana
Vyhotovenie čiernobielej fotokópie A3 obojstranne0,30 € / strana
Vyhotovenie farebnej fotokópie A4 jednostranne0,40 € / strana
Vyhotovenie farebnej fotokópie A4 obojstranne0,80 € / strana
Vyhotovenie farebnej fotokópie A3 jednostranne0,80 € / strana
Vyhotovenie farebnej fotokópie A3 obojstranne1,60 € / strana

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 15. apríla 2021