menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Matrika

Matričný úrad

Matričný úrad je spoločný pre mestské časti Bratislava – Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Lamač.

E-mail:
matrika@karlovaves.sk

Služby:

Na matrike tiež vybavíte:

NEMOCNICA BORY

Informácia pre rodičov dieťaťa narodeného v nemocnici BORY

Ak si rodičia požiadali o osobné prevzatie rodného listu, prosíme, aby počkali na telefonické vyzvanie z matriky o jeho vyhotovení.

Ak si rodičia požiadali o zaslanie rodného listu poštou, bude im zaslaný na adresu trvalého pobytu matky doporučene do vlastných rúk.

Rodný list dieťaťa sa vybavuje na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8 –  v Centre služieb občanom.

Úradné hodiny :

Pondelok:               8:00 – 12:00        13:00 – 17:00

Streda:                    8:00 – 12:00        13:00 – 17:00

Piatok:                    8:00 – 13:00

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve

Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Predloží k nahliadnutiu sobášny list a platné preukazy totožnosti.

Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke

Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti. Ak bolo určené otcovstvo pred narodením, rodný list môže vyzdvihnúť otec dieťaťa. Predloží platné preukazy totožnosti obidvoch rodičov.

Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke

Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, musí byť podľa zákona o rodine zapísaný ako otec dieťaťa manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde, môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike. Ak bolo určené otcovstvo pred narodením, rodný list vyzdvihne otec dieťaťa pričom predloží platné doklady totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode matky /t.j. s pečiatkou právoplatnosti/.

Ak sa dieťa narodilo vdove

–    Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela. Ak bolo určené otcovstvo pred narodením, rodný list vyzdvihne otec dieťaťa, pričom predloží platné doklady totožnosti a originál úmrtného listu zomretého manžela matky.

Určenie otcovstva po narodení dieťaťa:

        Tlmočníka si zabezpečia rodičia dieťaťa!

Potrebné doklady k určeniu otcovstva

Slobodná matka – platné preukazy totožnosti

Rozvedená matka – platné preukazy totožnosti, právoplatný rozsudok o rozvode, od právoplatnosti rozsudku po deň narodenia musí uplynúť 300 dní

Vdova- platné doklady totožnosti, originál úmrtného listu zomretého manžela, od úmrtia ktorého uplynulo viac ako 300 dní po deň narodenia dieťaťa

Formuláre a tlačivá:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť