menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Miestne dane

V oblasti daní mestská časť Karlova Ves spravuje miestne dane (daň za psa, daň za zaujatie verejného priestranstva, daň za predajné a nevýherné automaty), pripravuje rozhodnutia o vyrubovaní daní, eviduje a registruje daňové subjekty a ukladá pokuty a sankčný úrok pri neplnení daňových povinností. Taktiež eviduje nevýherné hracie automaty, vydáva rybárske lístky, povoľuje trhové miesta a vykonáva na nich dozor.

Daň z nehnuteľnosti vybavuje oddelenie miestnych daní a poplatkov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Blagoevova 9, Bratislava – Petržalka, tel. č. 02/59 35 61 11.

Služby referátu miestnych daní:

E-mail: dane@karlovaves.sk

Formuláre a tlačivá:

Poplatky:

Strata známky pre psa3 €
Potvrdenie o daňových nedoplatkoch fyzická osoba3 €
Potvrdenie o daňových nedoplatkoch právnická osoba9,50 €
Rybársky lístok – 1 týždeň1,50 €
Rybársky lístok – 1 mesiac3 €
Rybársky lístok – 1 rok7 €
Rybársky lístok – 3 roky17 €
Rybársky lístok detský – 1 rokzdarma

 

 

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 16. júna 2020