menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Osvedčovanie podpisov a listín

Táto služba je pre dostupná pre všetkých návštevníkov a vykonáva sa v úradnej miestnosti obce. Ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

E-mail: cso@karlovaves.sk

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pri overovaní listiny je potrebné predložiť vždy originál, nie je možné osvedčiť kópiu. Kópiu listiny vám pracovník centra služieb občanov vyhotoví.

Podľa  §5 zákona 599/2001 z. z. obec nevykonáva osvedčovanie:

Formuláre:

Správne poplatky za osvedčovanie:

Osvedčenie listiny / fotokópie2 € / strana
Osvedčenie listiny / fotokópie v českom jazyku3 € / strana
Osvedčenie podpisu2 € / podpis

 

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 16. júna 2020