tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Osvedčovanie podpisov a listín

šípka pre krok späť

Táto služba je dostupná pre všetkých návštevníkov a vykonáva sa v úradnej miestnosti obce. Ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pri overovaní listiny je potrebné predložiť vždy originál, nie je možné osvedčiť kópiu. Kópiu listiny vám pracovník centra služieb občanov vyhotoví.

Podľa  §5 zákona 599/2001 z. z. obec nevykonáva osvedčovanie:

Formuláre:

Správne poplatky za osvedčovanie:

Osvedčenie listiny / fotokópie2 € / strana
Osvedčenie listiny / fotokópie v českom jazyku4 € / strana
Osvedčenie podpisu2 € / podpis

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť