Pri prihlásení psa do evidencie je potrebné osobne doručiť vyplnené tlačivo, ak má pes výcvik poslušnosti, tak potvrdenie o vykonaní výcviku, ak má majiteľ psa z útulku, tiež je potrebné o tejto skutočnosti doložiť doklad. Pri prihlásení psa do evidencie je následne majiteľovi pridelená evidenčná známka pre psa.

 

Tlačivá: 

 

 

K vybaveniu potrebujete: Vyplnené tlačivo priznanie k dani za psa, potvrdenie o vykonaní výcviku (ak ho pes má), potvrdenie z útulku (ak ho pes má), preukaz ZŤP (ak chce majiteľ využiť oslobodenie od dane). Občania, ktorí dovŕšili vek 62 rokov sú od platenia dane oslobodení, ak ich jediným prijímom v domácnosti je dôchodok. Splnenie tejto podmienky občan preukáže čestným vyhlásením.

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa

 

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, Ekonomické oddelenie

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

SMUTNÁ Monika. tel. kontakt: 02/707 11 108, E-mail: monika.smutna@karlovaves.sk

 

Poplatok: Ak požiada držiteľ psa zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky, v prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa, mestská časť vydá náhradnú evidenčnú známku za úhradu. Majiteľovi je na základe predloženého daňového priznania vyrubená daň v zmysle VZN-2015-09-miestne-dane

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00