Tlačivo: Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva – služby, tovar (súbor odt)

K vybaveniu potrebujete:

  1. Fotokópia živnostenského listu
  2. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu.

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

 

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, Ekonomické oddelenie

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: Ilona Kraic

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00