Tlačivo: Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva

K vybaveniu potrebujete:

1. Fotokópia živnostenského listu.

2 . Potvrdenie o vlastníctve alebo prenájme nehnuteľností

3. Iné povolenie

Prijíma:

MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

Vybavuje:

MiÚ Karlova Ves, Ekonomické oddelenie

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00