Tlačivo: Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva

 

K vybaveniu potrebujete:

1. Fotokópia živnostenského listu.

2 . Potvrdenie o vlastníctve alebo prenájme nehnuteľností

3. Iné povolenie

 

Prijíma:

MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

 

Vybavuje:

MiÚ Karlova Ves, Ekonomické oddelenie

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: Ilona Kraic

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00