Doprava

Mestská časť Karlova Ves sa v oblasti dopravy venuje správe, údržbe a kontrole komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov a cyklotrás, ktoré spadajú pod jej pôsobnosť. Posudzuje a povoľuje zvláštne užívanie komunikácií, uzávierky, obchádzky a výnimky na komunikáciách. Zabezpečuje a projektové, technické a investičné prípravy dopravných alebo parkovacích projektov.    

Vlastné aktivity:

Vybavovanie žiadostí od občanov:

 

Vedúci/a :

Referenti :


 Životné prostredie

V oblasti životného prostredia sa Mestská časť Karlova Ves stará o zeleň, udržuje čistotu, spravuje detské ihriská, zabezpečuje zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu a taktiež odťahovanie starých motorových vozidiel. 

Vlastné aktivity:

Vybavovanie žiadosti a oznámení od občanov:

Dokumenty:

 
Vedúca :

Referenti:

  • TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 281, E-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk – odťahovanie vrakov, zber odpadu, správa detských ihrísk, údržba psích košov
  • GAŠPAROVÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 282, E-mail: lucia.gasparova@karlovaves.sk – orezy a výruby stromov, údržba verejnej zelene
  • PETRUCHOVÁ Mariana, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 271, mariana.petruchova@karlovaves.sk – orezy a výruby stromov, údržba verejnej zelene

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 15:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00