Upozorňujeme všetkých žiadateľov o dotáciu na rok 2019, ktorí nezúčtovali v súlade s platným VZN dotáciu poskytnutú mestskou časťou v rozpočtovom roku 2018, aby ju vo vlastnom záujme zúčtovali najneskôr do 10. januára 2019, nakoľko Dotačná komisia MiZ žiadosti prerokuje a navrhne výšku poskytnutej dotácie podľa zásad určených v platnom VZN v do  31. januára 2019 a preto by mohla žiadateľom, ktorí dotáciu za rok 2018 nezúčtujú včas, prideliť dotáciu na rok 2019 iba podmienečne.

 

Formuláre k dotáciám:

Editovateľné formuláre k dotáciam:

VZN: 

 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00