Žiadatelia o predĺženie riadne vyhradeného parkovacieho miesta, ktorým sa nemení evidenčné číslo vozidla a zároveň majú platný technický preukaz vozidla, EK a STK, môžu požiadať o predĺženie aj elektronicky na základe nižšie uvedeného formulára.
Vyhradené parkovanie sa predlžuje na obdobie jedného roka.

Údaje o žiadateľovi
Údaje o vyhradenom parkovacom mieste

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

Prehlasujem, že som si vedomý(á), že mi vzniká daňová povinnosť za užívanie verejného priestranstva.

V prípade akýchkoľvek technických problémov s formulárom prosím kontaktujte emailovú adresu spravca@karlovaves.sk.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00