menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Majetok a podnikateľské činnosti

Náplň práce referátu správy majetku a bytov:

Dokumenty:

Najnovšie z úradnej tabule k predaju a prenájmu majetku:

Prenájom nebytových priestorov a pozemkov mestská časť Bratislava-Karlova Ves realizuje prevažne formou obchodnej verejnej súťaže (OVS), ktorá sa zverejňuje na úradnej tabuli. Po uplynutí termínu na podávanie záväzných návrhov zasadne komisia, ktorá prijaté návrhy a záväzné ponuky spracuje a vyhodnotí. Následne mestská časť na úradnej tabuli zverejní Vyhlásenie výsledkov OVS.

Mestská časť zatiaľ na tieto účely nevyužíva elektronické aukcie.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves prijala zásadu nezmenšovať majetok mestskej časti a od roku 2010 neodpredala žiaden majetok.

Oznámenie zámeru prenajať majetok

27. januára 2023

Oznámenie zámeru prenajať majetok


Zverejnené
27. januára 2023

Oznámenie zámeru predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27. januára 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62

25. januára 2023

Žiadosti k prerokovaniu ako zámer prenajať majetok

28. novembra 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

7. júla 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok – prenájom dráh školskej plavárne Majerníkova 62

20. júna 2022

 Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7. júna 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7. júna 2022

Oznámenie zámeru predať majetok – parc. č. 2300/12, parc. č. 2300/13, parc. č. 2300/15

7. júna 2022

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas Karloveského majálesu 2022 dňa 28. mája 2022

12. mája 2022

Výsledky verejnej obchodnej súťaže nájdete tu: dokument


Zverejnené
12. mája 2022

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 22.4.2022

10. mája 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas Karloveského majálesu 2022 dňa 28.mája 2022

23. apríla 2022

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

22. apríla 2022

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave

20. apríla 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok – plavecké dráhy školskej plavárne

6. apríla 2022

Oznámenie zámeru predať majetok – parc. č. 3728

1. apríla 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky pod garážou a nebytové priestory na Majerníkovej

1. apríla 2022

Oznámenie zámeru prenajať a majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Folklórny súbor Dolina

30. marca 2022

Prehľad zvýhodnených dlhodobých nájmov v roku 2021

22. marca 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ Fullu č. 4

17. marca 2022

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb

1. februára 2022

Oznámenie o zámere prenajať majetok, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 22.2.2022

27. januára 2022

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave.

17. decembra 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh

2. decembra 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23. novembra 2021

Oznámenie o zámere predať majetok

19. novembra 2021

Oznámenie o zámere predať majetok


Zverejnené
19. novembra 2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok

19. novembra 2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok


Zverejnené
19. novembra 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, prízemie Ľ. Fullu 4

16. novembra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady

12. októbra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite nad Devínskou cestou, vyhlásenej dňa 22.09.2021 TU

 

 


Zverejnené
12. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2

5. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb. Viac informácii tu


Zverejnené
5. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

22. septembra 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky – gastronomická zóna Karloveských komunitných hodov počas Karloveských hodov v dňoch 29. septembra – 3. októbra 2021

14. septembra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite Nad Devínskou cestou, vyhlásenej dňa 19.8.2021

8. septembra 2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6. septembra 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok – pozemok pod garážou

3. septembra 2021
1 2 3 7

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. júna 2021