menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Majetok a podnikateľské činnosti

Náplň práce referátu správy majetku a bytov:

Dokumenty:

Najnovšie z úradnej tabule k predaju a prenájmu majetku:

Prenájom nebytových priestorov a pozemkov mestská časť Bratislava-Karlova Ves realizuje prevažne formou obchodnej verejnej súťaže (OVS), ktorá sa zverejňuje na úradnej tabuli. Po uplynutí termínu na podávanie záväzných návrhov zasadne komisia, ktorá prijaté návrhy a záväzné ponuky spracuje a vyhodnotí. Následne mestská časť na úradnej tabuli zverejní Vyhlásenie výsledkov OVS.

Mestská časť zatiaľ na tieto účely nevyužíva elektronické aukcie.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves prijala zásadu nezmenšovať majetok mestskej časti a od roku 2010 neodpredala žiaden majetok.

Oznámenie zámeru odpredať majetok

5. apríla 2023

Oznámenie zámeru odpredať majetok


Zverejnené
5. apríla 2023

Oznámenie návrhu na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku predajného stánku na Molecovej ulici

5. apríla 2023

Oznámenie zámeru prenajať majetok

27. januára 2023

Oznámenie zámeru prenajať majetok


Zverejnené
27. januára 2023

Oznámenie zámeru predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27. januára 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62

25. januára 2023

Žiadosti k prerokovaniu ako zámer prenajať majetok

28. novembra 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

7. júla 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok – prenájom dráh školskej plavárne Majerníkova 62

20. júna 2022

 Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7. júna 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7. júna 2022

Oznámenie zámeru predať majetok – parc. č. 2300/12, parc. č. 2300/13, parc. č. 2300/15

7. júna 2022

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas Karloveského majálesu 2022 dňa 28. mája 2022

12. mája 2022

Výsledky verejnej obchodnej súťaže nájdete tu: dokument


Zverejnené
12. mája 2022

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 22.4.2022

10. mája 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas Karloveského majálesu 2022 dňa 28.mája 2022

23. apríla 2022

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

22. apríla 2022

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave

20. apríla 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok – plavecké dráhy školskej plavárne

6. apríla 2022

Oznámenie zámeru predať majetok – parc. č. 3728

1. apríla 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky pod garážou a nebytové priestory na Majerníkovej

1. apríla 2022

Oznámenie zámeru prenajať a majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Folklórny súbor Dolina

30. marca 2022

Prehľad zvýhodnených dlhodobých nájmov v roku 2021

22. marca 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ Fullu č. 4

17. marca 2022

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb

1. februára 2022

Oznámenie o zámere prenajať majetok, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 22.2.2022

27. januára 2022

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave.

17. decembra 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh

2. decembra 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23. novembra 2021

Oznámenie o zámere predať majetok

19. novembra 2021

Oznámenie o zámere predať majetok


Zverejnené
19. novembra 2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok

19. novembra 2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok


Zverejnené
19. novembra 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, prízemie Ľ. Fullu 4

16. novembra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady

12. októbra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite nad Devínskou cestou, vyhlásenej dňa 22.09.2021 TU

 

 


Zverejnené
12. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2

5. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb. Viac informácii tu


Zverejnené
5. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

22. septembra 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky – gastronomická zóna Karloveských komunitných hodov počas Karloveských hodov v dňoch 29. septembra – 3. októbra 2021

14. septembra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite Nad Devínskou cestou, vyhlásenej dňa 19.8.2021

8. septembra 2021
1 2 3 7

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. júna 2021