menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Majetok a podnikateľské činnosti

Náplň práce referátu správy majetku a bytov:

Dokumenty:

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou

Najnovšie z úradnej tabule k predaju a prenájmu majetku:

Prenájom nebytových priestorov a pozemkov mestská časť Bratislava-Karlova Ves realizuje prevažne formou verejnej obchodnej súťaže, ktorá sa zverejňuje na úradnej tabuli. Mestská časť zatiaľ na tieto účely nevyužíva elektronické aukcie.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves prijala zásadu nezmenšovať majetok mestskej časti a od roku 2010 neodpredala žiaden majetok.

Oznámenie zámeru prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh

2. decembra 2021

Verejná obchodná súťaž ZSS Borská 2

1. decembra 2021

Mestská časť vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb.

Podmienky TU.


Zverejnené
1. decembra 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23. novembra 2021

Oznámenie o zámere predať majetok

19. novembra 2021

Oznámenie o zámere predať majetok


Zverejnené
19. novembra 2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok

19. novembra 2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok


Zverejnené
19. novembra 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, prízemie Ľ. Fullu 4

16. novembra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady

12. októbra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite nad Devínskou cestou, vyhlásenej dňa 22.09.2021 TU

 

 


Zverejnené
12. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2

5. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb. Viac informácii tu


Zverejnené
5. októbra 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

22. septembra 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky – gastronomická zóna Karloveských komunitných hodov počas Karloveských hodov v dňoch 29. septembra – 3. októbra 2021

14. septembra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite Nad Devínskou cestou, vyhlásenej dňa 19.8.2021

8. septembra 2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6. septembra 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok – pozemok pod garážou

3. septembra 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky – gastronomická zóna Karloveských komunitných hodov počas Karloveských hodov v dňoch 29. septembra – 3. októbra 2021

25. augusta 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad

19. augusta 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 25.6.2021

19. júla 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov (NP č. 102), ktorý sa nachádza na ul. Segnerova č. 3 v Bratislave

2. júla 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Špieszovej ul. č. 2 a Perneckej 37 v Bratislave – miestnosť č. 1.17

2. júla 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Špieszovej ul. č. 2 a Perneckej 37 v Bratislave – miestnosť č. 1.06 (č. dverí 075) a miestnosť č. 1.07 (č. dverí 074)

2. júla 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

2. júla 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok – prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62

14. júna 2021

Oznámenie o zverejnení zákazky vo vestníku. Názov: „Vybudovanie hokejbalového ihriska Majerníkova 60.“

10. júna 2021

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na:  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432426 

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 23.6.2021, 10:00 hod.


Zverejnené
10. júna 2021

Oznámenie zámeru prenajať pozemok pod predajným stánkom

3. júna 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok

3. júna 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok


Zverejnené
3. júna 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, nad Devínskou cestou, pod Dlhými dielmi, vyhlásenej dňa 15.5.2021

2. júna 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave

2. júna 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti na ul. Špieszova 2 a Pernecká 37 v Bratislave

2. júna 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave

2. júna 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

2. júna 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

18. mája 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov (NP č. 102), ktoré sa nachádzajú na ul. Segnerova č. 3 v Bratislave

18. mája 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Špieszovej ul. č. 2 a Perneckej 37 v Bratislave

18. mája 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Špieszovej ul. č. 2 a Perneckej 37 v Bratislave

18. mája 2021

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrady

14. mája 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12. apríla 2021
1 2 3 6

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. júna 2021