menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Výmaz záložného práva na obecnom byte

Čo vybavíte:

V prípade, že vlastník bytu chce zrušiť záložné právo zriadené v zmluve o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva, ktorú uzavrel s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves, musí písomne požiadať o zrušenie záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti. Tomu však predchádza udelenie súhlasu od záložného veriteľa – mestskej časti.

Výsledkom postupu je vydanie listiny, v ktorej Mestská časť Bratislava-Karlova Ves súhlasí s výmazom záložného práva. Originál tejto listiny následne žiadateľ priloží k žiadosti o výmaz záložného práva adresovaný katastrálnemu odboru Okresného úradu Bratislava, ktorý následne vykoná výmaz v katastri nehnuteľností. 

Čo k tomu potrebujete:

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva, ktorej vzor je možné nájsť nižšie na tejto stránke. Vyplnenú žiadosť je možné podať prostredníctvom podateľne miestneho úradu, osobne alebo e-mailom u zodpovednej osoby.  K žiadosti je ďalej nutné pripojiť aj ďalšie dokumenty v závislosti od konkrétnej situácie:

Upozornenie: Súhlas s výmazom záložného práva nevybavujeme na počkanie.

Tlačivá:

Kontakt:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť