tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Súpisné a orientačné čísla

šípka pre krok späť

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: PAULECHOVÁ Adriána, Mgr., tel. kontakt: 02/707 11 320, e-mail: adriana.paulechova@karlovaves.sk

Čo vybavíte:

Spôsob a lehota vybavenia:

Ak mestská časť vyhovie žiadosti o určenie/zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla, písomne informuje žiadateľa. Po určení súpisného čísla si tabuľku so súpisným číslom žiadateľ prevezme osobne po telefonickom (mailovom) dohovore s referentom. Orientačné číslo si žiadateľ zabezpečuje sám.

Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.

Súvisiace právne predpisy:

Určenie súpisného a orientačného čísla

Vyplnené tlačivo: Žiadosť o určenie SČ a OČ

Prílohami sú:

V prípade vyhovenia žiadosti o určenie súpisného čísla, žiadateľ bude písomne informovaný a tabuľku so súpisným číslom si žiadateľ prevezme osobne.

Správny poplatok: bez poplatku

Zmena súpisného a orientačného čísla

Vyplnené tlačivo: Žiadosť o zmenu SČ a OČ

Prílohami sú:

Správny poplatok: bez poplatku

Zrušenie súpisného a orientačného čísla

Vyplnené tlačivo: Žiadosť o zrušenie SČ a OČ

Prílohami sú:

Správny poplatok: bez poplatku

Stavby postavené do 30. septembra 1976

Vyplnené tlačivo: Žiadosť o určenie SČ a OČ

Prílohami sú:

Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná.

Správny poplatok: bez poplatku

Potvrdenie o vydaní súpisného a orientačného čísla

Vyplnené tlačivo: Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení SČ a OČ

Prílohami sú:

Správny poplatok: 2 €

Potvrdenie o veku stavby

Vyplnené tlačivo: Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Prílohami sú:

Správny poplatok: 2 €

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť