menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Súpisné a orientačné čísla

Agenda určovania, zmien a zrušenia súpisných a orientačných čísel je v gescii Odd. majetkového a podnikateľskej činnosti.

Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: LITAVSKÁ Veronika, Ing., tel. kontakt: 02/707 11 195, 0940 634 184, e-mail: veronika.litavska@karlovaves.sk

K vybaveniu potrebujete:

Poplatok: bez poplatku

Spôsob vybavenia: Po podaní Žiadosti o vydanie rozhodnutia o určení súpisného/orientačného čísla sa žiadosť odovzdá referátu a ten následne po schválení starostkou odpovie žiadateľovi, či žiadosti vyhovel alebo nevyhovel. V prípade vydania rozhodnutia o určení súpisného čísla zabezpečuje vyhotovenie tabuľky so súpisným číslom pre žiadateľa na označenie stavby.

Lehota vybavenia: 30 dní

Zákonná úprava: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves podľa § 2c, ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Tlačivá:

Formát .pdf:

Formát .docx:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. júna 2021