Pravidlá odťahovania vozidiel

Vozidlá bez ŠPZ

Po osobnej obhliadke sa nalepí na auto výzva, aby majiteľ zabezpečil odtiahnutie vozidla do 60 dní, ak ho do 60 dní neodstráni, tak bude vozidlo odtiahnuté zmluvnou firmou MČ.

Vozidlá s ŠPZ

Po osobnej obhliadke zamestnanec referátu požiada Krajské riaditeľstvo policajného zboru o lustráciu majiteľa a na základe vykonanej lustrácie sa majiteľovi zašle výzva na odstránenie vozidla z daného miesta – v termíne do 30 dní. Pri obhliadke sa skontroluje, či auto má platnú emisnú a technickú kontrolu.

V prípade neplatnej emisnej a technickej kontroly miestny úrad zašle podnet na začatie správneho konania na Okresný úrad – odbor cestnej dopravy. Okresný úrad môže rozhodnúť o vyradení vozidla z evidencie, v takom prípade môže miestny úrad zadať pokyn na odtiahnutie vozidla zmluvnou firmou MČ.

Posielanie podnetov na odstránenie vozidiel:

Halina Trubínyová, halina.trubinyiova@karlovaves.sk, tel. kontakt: 02/ 707 11 281

Zákonná úprava:

VZN 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 12:00
Str:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00