Oddelenie kultúry zabezpečuje komplexné kultúrno-spoločenské dianie v Karlovej Vsi. Dramaturgicky napĺňa a realizuje program Karloveského centra kultúry – Kamel klubu a kultúrnych podujatí v MČ Karlova Ves. Koordinuje a metodicky usmerňuje aktivity Miestnej knižnice, činnosti lokálnych spolkov a kultúrnych občianskych združení. Medzi jeho najvýznamnejšie aktivity patria jednoznačne Karloveské hody, Karloveský ples, Majáles, Kultúrne leto, Filmový a Hudobný klub Kamel a mnoho ďalších sprievodných aktivít.

Vlastné aktivity:

Dokumenty: 

Verejné podujatia:

Kontakty:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00