Karloveské hody 2021

Karloveské hody 2021
1.-3. 10. 2021

Piatok
Námestie sv. Františka
14.00 Viazanie hodových strapcov
15.00 Senioranka
15.30 ZUŠ Jozefa Kresánka
16.00 KOZOVANKA
17.05 Posvätenie hodového strapca
Kostol sv. Michala Archanjela
18.00 Svätá omša za zosnulých Karlovešťanov
19.00 Sprievod ku krížu
Sobota
Ihrisko pri KCK / Karloveské centrum kultúry
10.00 h Divadlo Žihadlo, Zajko Lajko
Športový program, 2.10.2021 09.00 h Futbalové ihrisko Molecova 1/A
Futbalový turnaj
Súťaž družstiev v zložení 5+1 (+ 2 náhradníci).
Najneskôr v deň konania turnaja musia mať všetci členovia družstva minimálne 15 rokov.
Štartovné: 20,00 EUR / družstvo
Prihlasovanie sa: sport@karlovaves.sk – najneskôr do 26.09.2021 (nedeľa)
Nedeľa
Kostol sv. Michala Archanjela
11.30 Slávnostná svätá omša
Hodový piknik na námestí sv. Františka
15.00 h Féder Teáter, O príšerne krásnej princeznej
16.00 h Tančiareň s B-Swing
17.00 h Fats Jazz Band
Líščie údolie
Kolotoče od 29. septembra do 3. októbra
Street food od 29. septembra do 3. októbra
https://www.facebook.com/events/259597622704643
Zmena programu vyhradená. Dodržujte momentálne epidemiologické opatrenia. Viac info: + 421 940 634 126
podujatie je v režime OTP a pri vstupe na budeme kontrolovať:
→potvrdenie o plnom zaočkovaní, alebo
→negatívny výsledok testu nie starší ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
→potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Za plne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00