Tlačivo: Žiadosť o byt (PDF)

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, Oddelenie majetkové a podnikateľskej činnosti

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

LITAVSKÁ Veronika, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 195, 0940 634 184,

E-mail: veronika.litavska@karlovaves.sk

K vybaveniu potrebujete: vyplnenú Žiadosť o nájom bytu

Poplatok: bez poplatku

Spôsob vybavenia:

Lehota vybavenia: 30dní.

Zákonná úprava: V prípade splnenia podmienok v zmysle ustanovenia § 4 VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 mestská časť bude viesť žiadateľa v zozname žiadateľov o pridelenie obecného bytu a to tri roky od podania žiadosti. V prípade záujmu o vedenie v zozname žiadateľov aj po tejto dobe je potrebné, aby žiadateľ svoju žiadosť aktualizoval a to najneskôr do troch rokov od podania žiadosti, v rozsahu stanovenom VZN hlavného mesta SR Bratislavy
č. 1/2006.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00