Tlačivo: Žiadosť o byt (PDF)

 

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

 

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, referát legislatívno – právny

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

HLOŽEKOVÁ Jana, Ing., Tel.kontakt: 02/602 59 250, E-mail: jana.hlozekova@karlovaves.sk

 

K vybaveniu potrebujete: vyplnenú Žiadosť o nájom bytu

 

Poplatok: bez poplatku

 

Spôsob vybavenia:

 

Lehota vybavenia: 30dní.

 

Zákonná úprava: V prípade splnenia podmienok v zmysle ustanovenia § 4 VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 mestská časť bude viesť žiadateľa v zozname žiadateľov o pridelenie obecného bytu a to tri roky od podania žiadosti. V prípade záujmu o vedenie v zozname žiadateľov aj po tejto dobe je potrebné, aby žiadateľ svoju žiadosť aktualizoval a to najneskôr do troch rokov od podania žiadosti, v rozsahu stanovenom VZN hlavného mesta SR Bratislavy
č. 1/2006.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00