Tlačivo: Ziadost__fin_prostriedky_na_projekt

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

 

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, štátny fond rozvoja bývania a dotácie.

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

KITANOVIČOVÁ Jarmila, 02/602 59 248, jarmila.kitanovicova@karlovaves.sk

 

K vybaveniu potrebujete: vyplnenú Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na aktivitu

 

Poplatok: bez poplatku

 

Spôsob vybavenia:

 

Lehota vybavenia: 30dní.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00