Tlačivo: Ziadost_o_suhlas_s_vymazom_splatky

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, Oddelenie majetkové a podnikateľskej činnosti

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

LITAVSKÁ Veronika, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 195, 0940 634 184,

E-mail: veronika.litavska@karlovaves.sk

K vybaveniu potrebujete:

  • vyplnenú Žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti
  • ústrižky šekov o zaplatení
  • kópia zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Poplatok: bez poplatku

Spôsob vybavenia:

Lehota vybavenia: 30 dní.

Zákonná úprava:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00