Tlačivo: Súhlas s výmazom záložného práva

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa.

 

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, referát legislatívno – právny

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

HLOŽEKOVÁ Jana, Ing., Tel.kontakt: 02/602 59 250, E-mail: jana.hlozekova@karlovaves.sk

 

K vybaveniu potrebujete:

  • vyplnenú Žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti
  • ústrižky šekov o zaplatení
  • kópia zmluvy o prevode vlastníctva bytu

 

Poplatok: bez poplatku

 

Spôsob vybavenia:

 

Lehota vybavenia: 30 dní.

 

Zákonná úprava:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00