Mestská časť Karlova Ves je zriaďovateľom deviatich materských škôl, troch základných škôl a jednej spojenej školy (s organizačnými zložkami základná škola a gymnázium). Školy zabezpečuje po organizačnej, ekonomickej a personálnej stránke. Taktiež poskytuje odbornú pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti a stratégii rozvoja škôl.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM 

V týždni od 29.3.2021 budú v prevádzke materské školy Adámiho 11, Borská 4, L. Sáru 3, Ľ. Fullu 12, Majerníkova 11, Pod Rovnicami 1, Suchohradská 3, Majerníkova 60 prednostne pre deti zamestnancov z kritickej infraštruktúry a zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu prezenčne. Deti z MŠ Kolískova 14 budú navštevovať náhradnú MŠ.

Základné školy budú navštevovať prezenčne žiaci 1. stupňa, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a/alebo, ktorí vykonávajú prácu prezenčne a žiaci, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu.

V prípade zmien, Vám aktuálnu informáciu poskytne riaditeľstvo školy.

Podávanie žiadostí do MŠ pre šk.r. 2021/2022

prihláška 2021

Aktuality:

Dokumenty:

 

Zoznam škôl v Bratislave – Karlovej Vsi:

 

Kontakty:

ODDELENIE ŠKOLSTVA

REFERÁT ŠKOLSKÝCH MIEZD A PERSONALISTIKY

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00