Mestská časť Karlova Ves je zriaďovateľom deviatich materských škôl, troch základných škôl a jednej spojenej školy (s organizačnými zložkami základná škola a gymnázium). Školy zabezpečuje po organizačnej, ekonomickej a personálnej stránke. Taktiež poskytuje odbornú pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti a stratégii rozvoja škôl.

Oznámenie o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách pre šk. rok 2017/2018

Prehľad dní a časov prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v jednotlivých MŠ v Karlovej Vsi

Oznámenie o zápise detí do 1.ročníka ZŠ pre šk. rok 2017/2018

Oznámenie o zabezpečení prevádzky MŠ v čase jesenných prázdnin 2017

 

Vybavovanie žiadostí od občanov:

 

Kontakty:

Dokumenty:

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 15:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00