Tlačivo: Žiadosť o prijatie

 

K vybaveniu potrebujete: vyplnenú žiadosť (súčasťou žiadosti je vyhlásenie rodičov a vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa)

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa

 

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves – školské oddelenie

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: MEDVIĎOVÁ ILIANA, Mgr., poverená vedením školského oddelenia, 02/602 59 238, iliana.medvidova@karlovaves.sk

 

Poplatok: bez poplatku

 

Lehota na vybavenie:

 

Zákonná úprava:

 

Poznámka:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00