Služby, ktoré v oblasti sociálnych vecí mestská časť poskytuje:

 

Formuláre a tlačivá:

 

  • Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov (vo formáte *.pdf, vo formáte *.odt alebo vo formáte *.docx)

 

 

  • Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby (vo formáte *.pdf, vo formáte *.odt alebo vo formáte *.doc)
  • Vyhlásenie o majetku (vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt)

 

Kontakty:

 

          Referát posudkových činností a opatrovateľskej služby

  Opatrovateľská služba – opatrovatelska@karlovaves.sk  

  Donáška stravy do domácnosti – donaskastravy@karlovaves.sk

 

          Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov – socialne@karlovaves.sk

 

  Karloveské denné centrá – 0940 634 198, dennecentra@karlovaves.sk

  Stretnutia karloveských jubilantov – 0940 634 123, jubilanti@karlovaves.sk

  • ĎATELINKOVÁ Dominika, 02/602 59 kl. 209, 0940 634 133, dominika.datelinkova@karlovaves.sk – koordinácia denných centier, koordinácia stretnutí karloveských jubilantov

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00
Stavebný úrad tu
Informačná kancelária:

02/602 59 111