Agendu rodinných prídavkov rieši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. viac informácií a adresa úradu
pre obyvateľov Karlovej Vsi je najlepšie dostupné Detašované pracovisko Bratislava IV, Karloveská 6/C (budova Allianz)
základné informacie poskytuje “Oddelenie služieb pre občana” tel: 02/204 43 700, email: ba@upsvr.gov.sk

viac informácií o realizovanom Projekte Karlova Ves – komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

 

Služby, ktoré v oblasti sociálnych vecí mestská časť poskytuje:

Agendu súvisiacu s bývaním v nájomných bytoch mestskej časti vybavuje Oddelenie majetkové a podnikateľských činností.

 

Formuláre a tlačivá:

  • Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc (vo formáte *.pdf, vo formáte *.odt alebo vo formáte *.rtf)
  • Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov (vo formáte *.pdf, vo formáte *.odt alebo vo formáte *.docx)
  • Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby (vo formáte *.pdf, vo formáte *.odt alebo vo formáte *.doc)
  • Vyhlásenie o majetku (vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt)
  • Žiadosť o zmenu zabezpečenia sociálnej služby ( vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt )
  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt

 

Kontakty:

          Referát posudkových činností a opatrovateľskej služby

  Opatrovateľská služba – 0940 637 150, opatrovatelska@karlovaves.sk  

  • TÍM PROFESIONÁLNYCH OPATROVATELIEK PÔSOBIACICH V TERÉNE

 

          Referát sociálny, zdravotný a pre seniorovsocialne@karlovaves.sk

  Donáška stravy do domácnosti – 0940 637 100, donaskastravy@karlovaves.sk 

  Karloveské denné centrá – 0940 634 198, dennecentra@karlovaves.sk

  Stretnutia karloveských jubilantov – 0940 634 132, jubilanti@karlovaves.sk

  • ĎATELINKOVÁ Dominika, 02/707 11 299, 0940 634 133, dominika.datelinkova@karlovaves.sk – koordinácia denných centier, koordinácia stretnutí karloveských jubilantov
  • GUROVÁ Tatjana, 02/707 11 299, tatjana.gurova@karlovaves.sk – pracovníčka terénnej formy sociálnej služby jedáleň (donáška stravy do domácnosti občanov)
  • STRAČÁR Andrej – pracovník terénnej formy sociálnej služby jedáleň (donáška stravy do domácnosti občanov)

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00