Agendu rodinných prídavkov rieši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. viac informácií a adresa úradu
pre obyvateľov Karlovej Vsi je najlepšie dostupné Detašované pracovisko Bratislava IV, Karloveská 6/C (budova Allianz)
základné informacie poskytuje “Oddelenie služieb pre občana” tel: 02/204 43 700, email: ba@upsvr.gov.sk

viac informácií o realizovanom Projekte Karlova Ves – komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

 

Služby, ktoré v oblasti sociálnych vecí mestská časť poskytuje:

Agendu súvisiacu s bývaním v nájomných bytoch mestskej časti vybavuje Oddelenie majetkové a podnikateľských činností.

 

Formuláre a tlačivá:

 • Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc (vo formáte *.pdf, vo formáte *.odt alebo vo formáte *.rtf)
 • Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov (vo formáte *.pdf, vo formáte *.odt alebo vo formáte *.docx)
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt
 • Vyhlásenie o majetku (vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt)
 • Žiadosť o zmenu zabezpečenia sociálnej služby ( vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt )

 

Kontakty:

Vedúca oddelenia:
ANTALIČOVÁ Erika, Mgr. – Tel. kontakt: 0940 634 199, E-mail: erika.antalicova@karlovaves.sk

Referát posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby

pevná linka: 02 707 11 292

Opatrovateľská služba – 0940 637 150, opatrovatelska@karlovaves.sk  

 • VASIĽ Maroš, Mgr. – 0940 634 129
 • HÁJEKOVÁ Danka, PhDr. – 0940 634 123
 • BEŇOVÁ Jana, Mgr. – 0940 634 124
 • PETRUŠKOVÁ Veronika, Mgr. – 0940 634 136

Referát sociálny, zdravotný a pre seniorovsocialne@karlovaves.sk

pevná linka: 02 707 11 291

 Donáška stravy do domácnosti – 0940 637 100, donaskastravy@karlovaves.sk 

  Karloveské denné centrá – 0940 634 198, dennecentra@karlovaves.sk

  Stretnutia karloveských jubilantov – 0940 634 132, jubilanti@karlovaves.sk

 • POLÁCHOVÁ Mária, Mgr. – 02/707 11 291, 0940 634 167
 • DOČOLOMANSKÁ Soňa, Ing., Mgr. – 02/707 11 291, 0940 634 135
 • ĎATELINKOVÁ Dominika, Mgr. – 02/707 11 299, 0940 634 133
 • dominika.datelinkova@karlovaves.sk – koordinácia denných centier, koordinácia stretnutí karloveských jubilantov
 • OSÚCH MICHAL – 02/707 11 299, 0940 634 100
 • GUROVÁ Tatjana, 02/707 11 299, tatjana.gurova@karlovaves.sk – pracovníčka terénnej formy sociálnej služby jedáleň (donáška stravy do domácnosti občanov)

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je do 24. januára Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00