Oddelenie sociálnych vecí poskytuje sociálnu starostlivosť obyvateľom Karlovej Vsi. Pôsobnosť oddelenia sociálnych vecí vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Služby, ktoré v oblasti sociálnych vecí mestská časť poskytuje:

Formuláre a tlačivá:

 • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci v čase náhlej núdze (vo formáte odt, pdf)
 • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci v hmotnej núdzi (vo formáte odt, pdf)
 • Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na dopravu (vo formáte  odt, pdf)
 • Žiadosť o finančný príspevok k dožitiu jubilea 90, 95, 100 a viac rokov (vo formáte odt, pdf)
 • Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri nástupe na povinnú školskú dochádzku (vo formáte odt. pdf.)
 • Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie v jedálňach (vo formáte odt, pdf )
 • Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov (vo formáte odt, pdf )
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt
 • Vyhlásenie o majetku (vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt)
 • Žiadosť o zmenu zabezpečenia sociálnej služby ( vo formáte *.pdf alebo vo formáte *.odt )

 

Kontakty:

Vedúca oddelenia:
ANTALIČOVÁ Erika, Mgr. – Tel. kontakt: 0940 634 199, E-mail: erika.antalicova@karlovaves.sk

Referát posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby

pevná linka: 02 707 11 292

Opatrovateľská služba – 0940 637 150, opatrovatelska@karlovaves.sk  

Referát sociálny, zdravotný a pre seniorovsocialne@karlovaves.sk

pevná linka: 02 707 11 291, 02 707 11 299

 Donáška stravy do domácnosti – 0940 637 100, donaskastravy@karlovaves.sk 

  Karloveské denné centrá – 0940 634 198, dennecentra@karlovaves.sk

  Stretnutia karloveských jubilantov – 0940 634 132, jubilanti@karlovaves.sk

 • POLÁCHOVÁ Mária, Mgr. – 02/707 11 299, 0940 634 167, maria.polachova@karlovaves.sk, vedúca referátu
 • DOČOLOMANSKÁ Soňa, Ing., Mgr. – 02/707 11 291, sona.docolomanska@karlovaves.sk – stravovanie oprávnených občanov v jedálňach mestskej časti, dotácie pre deti
 • ĎATELINKOVÁ Dominika, Mgr. – 02/707 11 299, 0940 634 133
 • dominika.datelinkova@karlovaves.sk – koordinácia denných centier, koordinácia stretnutí karloveských jubilantov, finančné príspevky k jubileám (90, 95, 100 a viac rokov)
 • OSÚCH MICHAL – 02/707 11 299, 0940 634 100, michal.osuch@karlovaves.sk – služba donáška stravy do domácnosti, stravovanie oprávnených občanov v jedálňach mestskej časti

Agendu rodinných prídavkov rieši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. viac informácií a adresa úradu
pre obyvateľov Karlovej Vsi je najlepšie dostupné Detašované pracovisko Bratislava IV, Karloveská 6/C (budova Allianz)
základné informacie poskytuje “Oddelenie služieb pre občana” tel: 02/204 43 700, email: ba@upsvr.gov.sk

Agendu súvisiacu s bývaním v nájomných bytoch mestskej časti vybavuje Oddelenie majetkové a podnikateľských činností.

Informácie o realizovanom Projekte Karlova Ves – komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00