Podľa zákona o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá

 1. dovŕšila dôchodkový vek, alebo
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 3. je rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

V súčasnosti máme v našej mestskej časti dve fungujúce denné centrá.

 • Denné centrum Lackova 4

Priestory Denného centra využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie a počas obedov v nich poskytujeme službu spoločné stravovanie v jedálni.

 • Klub seniorov

Vedúca Klubu seniorov
Elena Šotníková, tel. kontakt: 02/654 20 408, email: skl@karlovaves.sk

 • Klub šachistov TV Karlova Ves

Vedúci Klubu šachistov
Ján Marko, tel. kontakt: 0903 947 270, email: janmarko64@gmail.com

Viac informácií o Klube šachistov nájdete na ich webovej stránke http://sachy.hirmigroup.sk/ a na ich facebookovej skupine.

 • Rodinné centrum Klbko

Štatutárna zástupkyňa
Katarína Bugyová, tel. kontakt: 0948 148 379, email: klbko.centrum@gmail.com

Viac informácií o Klbku nájdete na ich webovej stránke http://klbko.sk a na ich facebookovej skupine.

 

 • Denné centrum Tilgnerova 1

 • Klub seniorov Nezábudka

Vedúca Klubu seniorov Nezábudka
Alžbeta Petráková, tel. kontakt: 02/654 29 369, email: skt@karlovaves.sk

 • Spevácky súbor Senioranka, občianske združenie

Predseda občianskeho združenia
Eduard Hladík, tel. kontakt: 0903 717 539, email: skt@karlovaves.sk

Vedúca speváckeho súboru
Eva Kralovičová, tel. kontakt: 02/654 29 369, email: skt@karlovaves.sk

Hovorkyňa
Anastázia Puškáčová, tel. kontakt: 02/654 29 369, email: skt@karlovaves.sk

 • Oldskauti

 

Denné centrá sú súčasťou služieb poskytovaných Mestskou časťou Karlova Ves seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením. V centrách je z rozpočtu mestskej časti hradené nájomné, energie, údržba priestorov (odvoz smetí, upratovanie apod.), internet a telefón. Okrem toho mestská časť uhrádza Klubom seniorov, ktoré v Denných centrách pôsobia, časť nákladov na ich sociálno-spoločensko-kultúrnu činnosť (napr. prispieva na poznávacie zájazdy, vstupenky na koncerty, na pomôcky, kancelárske potreby apod.).

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00