Dary pri príležitosti dožitia 90, 95, 100 a viac rokov života

 

Dary pri príležitosti dožitia 90, 95, 100 a viac rokov života dáva mestská časť obyvateľom Karlovej Vsi (občan musí mať trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves) podľa VZN č. 8/2008 v znení VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Dary sú vo výške 100 Eur a nie je na ne právny nárok. Jubilantom pri príležitosti ich významného životného jubilea posiela pani starostka Dana Čahojová gratuláciu. Pri tej príležitosti je jubilantovi zvyčajne posielaný aj dar.

Stáva sa však, že napriek snahe, sa pracovníčkam Oddelenia sociálnych vecí nepodarí skontaktovať sa s jubilantom ani s nikým z jeho blízkych. Preto – ak ste oslávili Vy alebo niekto Váš blízky životné jubileum 90, 95, 100 alebo viac rokov života a nedostali ste gratuláciu, budeme radi ak napíšete e-mail na jubilanti@karlovaves.sk alebo v úradných hodinách zatelefonujete na telefónne číslo 0940 634 132, prípadne sa zastavíte osobne za pracovníčkou Referátu sociálneho, zdravotného a pre seniorov, pani Dominikou Ďatelinkovou.

 

Stretnutia karloveských jubilantov

 

Najbližšia oslava karloveských jubilantov bude v pondelok 15.04.2019 od 15:30 do 18:30 v Karloveskom centre kultúry (Kamel klube) na Molecovej ulici.

Pozvaní budú všetci jubilanti s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorí dosiahli v mesiacoch február 2019 a marec 2019 okrúhlych 75 rokov, alebo 80 a viac rokov života.

Všetci oslávenci dostanú začiatkom apríla list a pozvánku na stretnutie od starostky Dany Čahojovej.

Počet miest v sále Kamel klubu je limitovaný. Je preto nutné, si miesto včas rezervovať mailom na jubilanti@karlovaves.sk. Rezerváciu je možné urobiť po obdržaní pozvánky v úradných hodinách aj telefonicky na čísle 0940 634 132 alebo osobne u pracovníčky Referátu sociálneho, zdravotného a pre seniorov, pani Dominiky Ďatelinkovej.

Na oslavu môže jubilant so sebou zobrať jedného svojho blízkeho človeka. Táto sprevádzajúca osoba bude platiť pri vstupe 2 eurá. Jeho účasť je tiež potrebné vopred nahlásiť.

 

Ďalšie plánované stretnutia karloveských jubilantov

 • jún 2019 pre jubilantov, ktorí sú narodení v mesiacoch apríl a máj
 • september 2019 pre jubilantov, ktorí sú narodení v mesiacoch jún a júl
 • október 2019 pre jubilantov, ktorí sú narodení v mesiacoch august a september
 • december 2019 pre jubilantov, ktorí sú narodení v mesiacoch október a november
 • február 2020 pre jubilantov, ktorí sú narodení v mesiacoch december a január
 • apríl 2020 pre jubilantov, ktorí sú narodení v mesiacoch február a marec

 

Doteraz zrealizované stretnutia karloveských jubilantov

Správy zo stretnutí ste si mohli prečítať aj v novinách Karlova Ves – noviny všetkých karlovešťanov.

 • 2015 november
 • 2015 október
 • 2016 február
 • 2016 apríl
 • 2016 jún
 • 2016 september
 • 2016 október
 • 2016 november
 • 2017 február
 • 2017 apríl
 • 2017 jún
 • 2017 október
 • 2017 november
 • 2017 december
 • 2018 február
 • 2018 apríl
 • 2018 jún
 • 2018 september
 • 2018 november
 • 2018 december
 • 2019 február

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00