Opatrovateľská služba je v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves poskytovaná občanom od r. 2003. V Registri poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja je mestská časť zapísaná ako verejný poskytovateľ domácej opatrovateľskej služby od r. 2009.

Poskytovanie opatrovateľskej služby vychádza zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je poskytovanie opatrovateľskej služby upravené VZN 6/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

Na opatrovateľskú službu majú nárok fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách (ich stupeň odkázanosti je najmenej II.) a ktoré sú odkázané na pomoc pri

Služba je poskytovaná prevažne seniorom, ale nárok na ňu majú aj občania so zdravotným postihnutím vrátane detí s viacnásobným postihnutím.

Opatrovateľská služba v roku 2016

V roku 2016 boli na 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba v roku 2018

V roku 2018 boli na 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba v roku 2019

V roku 2019 boli na 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00