Opatrovateľská služba je v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves poskytovaná občanom od r. 2003. V Registri poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja je mestská časť zapísaná ako verejný poskytovateľ domácej opatrovateľskej služby od r. 2009.

Poskytovanie opatrovateľskej služby vychádza zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je poskytovanie opatrovateľskej služby upravené VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, v znení VZN č. 5/2016.

 

Na opatrovateľskú službu majú nárok fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách (ich stupeň odkázanosti je najmenej II.) a ktoré sú odkázané na pomoc pri

 

Služba je poskytovaná prevažne seniorom, ale nárok na ňu majú aj občania so zdravotným postihnutím vrátane detí s viacnásobným postihnutím.

 

Opatrovateľská služba v roku 2015

 

V roku 2015 sme poskytovali služby 82 klientom v 77 domácnostiach. V priebehu roku bolo z uvedeného počtu klientov u 25 klientov ukončené poskytovanie služby a u 28 klientov bola počas roka služba zahájená. Službu poskytovalo 30 profesionálnych opatrovateliek zamestnaných na Miestnom úrade.

stupeň odkázanosti klientov poberajúcich OS počet klientov
II. 0
III. 6
IV. 34
V. 21
VI. 20

 

 V roku 2015 boli na 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby

 

Opatrovateľská služba v roku 2016

 

V roku 2016 boli na 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby

 

Opatrovateľská služba v roku 2018

 

V roku 2018 boli na 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby

 

 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00