Spoločné stravovanie v jedálňach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves určuje VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb. Službu zatiaľ poskytujeme iba v pracovných dňoch.

V jedálni sa podľa zákona o sociálnych službách poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

  1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo
  2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  3. dovŕšila dôchodkový vek.
 

Jedálne, v ktorých poskytujeme službu spoločného stravovania:

  • Gymnázium L. Sáru 1 – počas letných školských prázdnin v budove Allianz
  • Jedáleň Lackova 4
  • Spojená škola sv. Františka z Assissi Karloveská 32
  • Spojená škola Tilgnerova 14
  • Základná škola Karloveská 61
  • Základná škola Majerníkova 60

 

 

Cenník stravného, príspevok mestskej časti

Výšku príspevku MČ určuje uznesenie č. 298/2008 Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves účinné od 1.1.2009.

Jedáleň: ZŠ Karloveská 61, SŠ Tilgnerova 14
výška dôchodku cena obeda príspevok MČ dôchodca hradí
do 2-násobku ŽM, t.j. do 410,14 Eur vrátane 2,35 0,66 1,69
od 2-násobku (410,14 Eur) do 3,5-násobku ŽM (717,75 Eur) 2,35 0,33 2,02
nad 3,5-násobok ŽM, t.j. nad 717,75 Eur vrátane 2,35 0,- 2,35
       
Jedáleň: Lackova 4, SŠ Karloveská 32
výška dôchodku cena obeda príspevok MČ dôchodca hradí
do 2-násobku ŽM, t.j. do 410,14 Eur vrátane 2,60 0,66 1,94
od 2-násobku (410,14 Eur) do 3,5-násobku ŽM (717,75 Eur) 2,60 0,33 2,27
nad 3,5-násobok ŽM, t.j. nad 717,75 Eur vrátane 2,60 0,- 2,60
       
Jedáleň: Majerníkova 60
výška dôchodku cena obeda príspevok MČ dôchodca hradí
do 2-násobku ŽM, t.j. do 410,14 Eur vrátane 2,72 0,66 2,06
od 2-násobku (410,14 Eur) do 3,5-násobku ŽM (717,75 Eur) 2,72 0,33 2,39
nad 3,5-násobok ŽM, t.j. nad 717,75 Eur vrátane 2,72 0,- 2,72
       
Jedáleň: Gymnázium L. Sáru 1
výška dôchodku cena obeda príspevok MČ dôchodca hradí
do 2-násobku ŽM, t.j. do 410,14 Eur vrátane 2,70 0,66 2,04
od 2-násobku (410,14 Eur) do 3,5-násobku ŽM (717,75 Eur) 2,70 0,33 2,37
nad 3,5-násobok ŽM, t.j. nad 717,75 Eur vrátane 2,70 0,- 2,70

 

Ak je Váš príjem resp. Vašej domácnosti na hranici alebo pod hranicou životného minima, prídite osobne za našimi pracovníčkami – p. Pribilovou alebo p. Zacharovou. Spolu s Vami sa pokúsia hľadať pre Vás možné riešenia Vašej situácie.

Kalkulačka na výpočet životného minima

 

Chcem sa prihlásiť na obedy a viem si sám/sama zájsť do jedálne podľa môjho výberu

 

Donáška stravy

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo dôchodcovia môžu požiadať aj o donášku stravy do ich domácnosti.

 

dôležité informácie o donáške stravy

 

Obedy v obedároch sú rozvážané v pracovných dňoch, zvyčajne v čase medzi 10:30 a 14:00. Rozvoz zabezpečuje dodávateľ stravy v spolupráci s opatrovateľkou mestskej časti.

 

Obedáre si buď pripraví sám stravník a v dostatočnom predstihu ich odovzdá opatrovateľke alebo ich za poplatok zabezpečíme ako doplnkovú súčasť služby. Na každého stravníka sú potrebné 2 celé súpravy obedárov, každá s minimálne 3-mi pevne uzatvárateľnými nádobami. Najlepšie sú nerezové termo nádoby. Smaltované nádoby nie sú vhodné.

 

Obedáre sú rozvážané až pred vchod bytu/domu stravníkov a keďže v čase roznášania obedov musia pracovníci stihnúť viac domácností, je nevyhnutnou podmienkou prijímania služby zabezpečenie každodenného rýchleho bezproblémového prístupu pracovníkov pred byt. Najčastejšie to klienti riešia tak, že poverenej pracovníčke zveria kľúč alebo čip od vchodovej brány.

 

 

Donáška stravy je poskytovaná za príplatok. Podľa aktuálne platného VZN je od 1.11.2016 cena donášky 1 Eur/dovezený naplnený obedár. Cena za stravu je podľa aktuálneho cenníka dodávateľa. V roku 2019 je rozvoz zabezpečovaný z jedálne pri Gymnáziu L. Sáru, kde stojí obed 2,70 Eur (viď. tabuľka uvedená vyššie).

Výška úhrady za donášku sa vypočítava na konci mesiaca podľa počtu donesených obedov.

Predpis na úhradu Vám bude prichádzať vždy k 10. dňu v mesiaci poštou / e-mailom – podľa toho ako si to určíte v žiadosti. V žiadosti si tiež budete môcť určiť spôsob úhrady – prevodom na účet, šekom alebo v hotovosti v pokladni MÚ.

Ak potrebujete donášku stravy, ale Váš príjem (Vašej domácnosti) je na hranici alebo pod hranicou životného minima, prídite osobne za našimi pracovníčkami – p. Pribilovou alebo p. Zacharovou. Spolu s Vami sa pokúsia hľadať pre Vás možné riešenia Vašej situácie.

 

Potrebujem donášku stravy do domácnosti

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00