Spoločné stravovanie v jedálňach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves určuje VZN č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb. Služba sa poskytuje iba v pracovných dňoch.

V jedálni sa podľa zákona o sociálnych službách poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

a. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo
b. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c. dovŕšila dôchodkový vek.

Jedálne, v ktorých poskytujeme službu spoločného stravovania:

  • Gymnázium L. Sáru 1 – počas letných školských prázdnin v budove Allianz
  • Spojená škola sv. Františka z Assissi Karloveská 32
  • ALLIANZ, Karloveská 4C
Cenník stravného, príspevok mestskej časti

Výšku príspevku MČ určuje VZN Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves účinné od 15. 10. 2020.

Jedáleň: Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32
výška dôchodku cena obeda príspevok MČ dôchodca hradí
do 214,83 3,00 2,50 0,50

od 214,84 Eur do 322,25 Eur

3,00 2,00 1,00

od 322,26 Eur do 429,68 Eur

3,00 1,00 2,00
od 429,69 Eur do 537,11 Eur 3,00 0,50 2,50
od 537,12 Eur do 644,53 Eur 3,00 0,33 2,67
Jedáleň: ALLIANZ, Karloveská 4C
výška dôchodku cena obeda príspevok MČ dôchodca hradí
do 214,83 4 2,5 1,5
od 214,84 Eur do 322,25 Eur 4 2 2
od 322,26 Eur do 429,68 Eur 4 1 3
od 429,69 Eur do 537,11 Eur 4 0,5 3,5
od 537,12 Eur do 644,53 Eur 4 0,33 3,67
Jedáleň: Gymnázium L. Sáru 1
výška dôchodku cena obeda príspevok MČ dôchodca hradí
do 214,83 3,7 2,5 1,2
od 214,84 Eur do 322,25 Eur 3,7 2 1,7
od 322,26 Eur do 429,68 Eur 3,7 1 2,7
od 429,69 Eur do 537,11 Eur 3,7 0,5 3,2
od 537,12 Eur do 644,53 Eur 3,7 0,33 3,37

Kalkulačka na výpočet životného minima

Chcem sa prihlásiť na obedy a viem si sám/sama zájsť do jedálne podľa môjho výberu

Donáška stravy

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo dôchodcovia môžu požiadať aj o donášku stravy do ich domácnosti.

dôležité informácie o donáške stravy

Obedy v obedároch sú rozvážané v pracovných dňoch v čase medzi 9:30 a 14:00. Rozvoz zabezpečuje aktuálny dodávateľ stravy, ktorý má uzavretú zmluvu s miestnym úradom vždy na jeden kalendárny rok.
Obedáre sú rozvážané až pred vchod bytu/domu stravníkov a keďže v čase roznášania obedov musia pracovníci stihnúť viac domácností, je nevyhnutnou podmienkou prijímania služby zabezpečenie každodenného rýchleho bezproblémového prístupu pracovníkov pred byt.

 

Predpis na úhradu Vám bude prichádzať vždy k 10. dňu v mesiaci poštou / e-mailom – podľa toho ako si to určíte v žiadosti. V žiadosti si tiež budete môcť určiť spôsob úhrady – prevodom na účet, šekom alebo v hotovosti v pokladni MÚ.

Potrebujem donášku stravy do domácnosti

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00