Postup ako sa môžete prihlásiť na obedy s donáškou do domácnosti

1. Príďte v čase úradných hodín na náš úrad za pracovníkom Michalom Osúchom.
2. Náš pracovník spolu s Vami vypíše žiadosť ku ktorej sa priložia fotokópie Vami prinesených dokladov. Fotokópie si nemusíte pripravovať vopred – urobíme Vám ich my tu, u nás, bezplatne.
Ak nemôžete prísť osobne, môžete svoju žiadosť s priloženými potrebnými dokumentami poslať poštou.
Ak sa rozhodnete pre poštu nezabudnite uviesť do žiadosti Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať.

Potrebné dokumenty

ak ste dôchodca

1. občiansky preukaz alebo pas
2. rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne (podľa toho sa bude posudzovať či ste oprávnený/á poberať stravu) a
3. aktuálny výmer (podľa toho Vám bude určená suma, ktorou Vám bude mestská časť prispievať)
4. vyplnené Vyhlásenie o majetku
* Ak prídete na úrad osobne, nemusíte si toto tlačivo chystať vopred – prázdne tlačivo Vám dá náš pracovník a pomôže Vám s jeho vypĺňaním. Ak posielate svoju žiadosť poštou alebo e-mailom, je potrebné aby ste ho vyplnené a podpísané priložili k žiadosti.

ak máte ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

1. občiansky preukaz alebo pas
2. preukaz ŤZP alebo potvrdenie od lekára (podľa toho sa bude posudzovať či ste oprávnený/á poberať stravu a či máte nárok na donášku stravy do domácnosti) a
3. doklady preukazujúce Váš príjem (podľa toho Vám bude určená suma, ktorou Vám bude mestská časť prispievať)

  • Následne prebehne posúdenie Vašej žiadosti – či ste alebo nie ste oprávneným žiadateľom a ak ste, tak do akej kategórie podľa výšky Vášho príjmu patríte a aká je výška príplatku (doplatok na donášku stravy).
  • Ak máte nárok na poberanie stravy formou donášky stravy do domácnosti, náš pracovník Vám dá všetky potrebné informácie (kedy komu môžete odovzdať obedáre a kľúče od brány, ako budú prebiehať platby, kedy Vám bude prinesený prvý obed apod.).
  • Ak nespĺňate podmienky na donášku stravy do domácnosti alebo ak nemáte nárok na poberanie stravy v jedálňach v rámci programu sociálnych služieb poskytovaných MČ, ale máte záujem o takýto typ služieb, naši pracovníci p. Michal Osúch alebo p. Poláchová, sa pokúsia spolu s Vami hľadať pre Vás prijateľné alternatívne riešenia.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 12:00
Str:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00