Postup ako sa môžete prihlásiť na obedy s donáškou do domácnosti

  1. Prídite v čase úradných hodín na náš úrad za pracovníčkou p. Vierou Pribilovou.
  2. Naša pracovníčka spolu s Vami vypíše žiadosť ku ktorej sa priložia fotokópie Vami prinesených dokladov. Fotokópie si nemusíte pripravovať vopred – urobíme Vám ich my tu, u nás, bezplatne.

Ak nemôžete prísť osobne, môžete svoju žiadosť s priloženými potrebnými dokumentami poslať poštou.
Ak sa rozhodnete pre poštu nezabudnite uviesť do žiadosti Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať.

Potrebné dokumenty

ak ste dôchodca

.1. občiansky preukaz alebo pas

.2. rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne (podľa toho sa bude posudzovať či ste oprávnený/á poberať stravu) a

.3. aktuálny výmer (podľa toho Vám bude určená suma, ktorou Vám bude mestská časť prispievať)

.4. vyplnené Vyhlásenie o majetku
* Ak prídete na úrad osobne, nemusíte si toto tlačivo chystať vopred – prázdne tlačivo Vám dá naša pracovníčka a pomôže Vám s jeho vypĺňaním. Ak posielate svoju žiadosť poštou alebo e-mailom, je potrebné aby ste ho vyplnené a podpísané priložili k žiadosti.

ak máte ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

.1. občiansky preukaz alebo pas

.2. preukaz ŤZP alebo potvrdenie od lekára (podľa toho sa bude posudzovať či ste oprávnený/á poberať stravu a či máte nárok na donášku stravy do domácnosti) a

.3. doklady preukazujúce Váš príjem (podľa toho Vám bude určená suma, ktorou Vám bude mestská časť prispievať)

 

  1. Následne prebehne posúdenie Vašej žiadosti – či ste alebo nie ste oprávneným žiadateľom a ak ste, tak do akej kategórie podľa výšky Vášho príjmu patríte a aká je výška príplatku (doplatok na donášku stravy a cestovné náklady).
    Zvyčajne posúdenie a výpočet príplatku urobia naše pracovníčky ihneď ako od Vás dostanú všetky potrebné podklady. Ak ste prišli na úrad osobne a Vaša žiadosť je kompletná, rovno Vám povedia výsledok posúdenia aj výpočítané sumy. Ak nám prišla Vaša žiadosť poštou, naše pracovníčky Vám pošlú e-mail alebo Vám zatelefonujú.
  2. Ak máte nárok na poberanie stravy v jedálňach MČ a donášku do domácnosti, naše pracovníčky Vám dajú všetky potrebné informácie (kedy komu môžete odovzdať obedáre a kľúče od brány, ako budú prebiehať platby, kedy Vám bude prinesený prvý obed apod.).
  3. Ak nespĺňate podmienky na donášku stravy do domácnosti alebo ak nemáte nárok na poberanie stravy v jedálňach v rámci programu sociálnych služieb poskytovaných MČ, ale máte záujem o takýto typ služieb, naše pracovníčky p. Pribilová a p. Zacharová, sa pokúsia spolu s Vami hľadať pre Vás prijateľné alternatívne riešenia.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00