Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku v mestskej časti, vykonáva miestne obhliadky v rámci územných, stavebných a kolaudačných konaní, spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného poriadku, pripravuje stanoviská v rámci stavebného a kolaudačného konania stavieb na území mestskej časti a mnoho ďalších činností.

Kompletnú agendu stavebného úradu si môžete pozrieť na strane č. 3 v organizačnom poriadku: Organizacny_poriadok_MU_BA_KV_2015

Tu môžete nájsť: Sadzobník správnych poplatkov

 Vybavovanie žiadostí od občanov:

Kontakty:

Špeciálny stavebný úrad:
MAJERNÍKOVÁ Zuzana, Ing., tel. kontakt: 02/707 11 319, E-mail: zuzana.majernikova@karlovaves.sk
Dokumenty:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Str:  08:00 — 17:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00