01_Liscie_udolie_UP_PaR_Sirsie_vztahy

02_Liscie_udolie_UP_PaR_Komplexny_urbanisticky_rozbor

03_Liscie_udolie_UP_PaR_Rozbor_dopravnej_infrastruktury

04_Liscie_udolie_UP_PaR_Rozbor_TI_Vodne_hospodarstvo

05_Liscie_udolie_UP_PaR_Rozbor_TI_Zasobovanie_energiami

06_Liscie_udolie_UP_PaR_Vykres_ochrany_prirody_a_krajiny_USES_Zelene

07_Liscie_udolie_UP_PaR_Problemovy_vykres

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00