Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov (VKK) v mesiacoch september a október 2021.

VKK budeme pristavovať vždy v utorok a v stredu ráno a po jeho naplnení ho zamestnanci VPS odvezú a ďalší kontajner už nepristavia. Pri kontajneri bude mať službu poverený pracovník, ktorý dohliadne na to, aby sa do kontajnera nedostal odpad, ktorý tam nepatrí,  ako sú pneumatiky, farby a oleje, elektroodpad, objemný stavebný odpad, suť a pod.
VKK pristavujeme pre potreby obyvateľov našej mestskej časti, aby sa mohli jednoduchšie zbaviť objemného odpadu zo svojich domácností, ako je nábytok ( podľa možnosti v rozloženom stave) a drobný stavebný odpad typu WC misy či umývadla.
V prípade zlej poveternostnej situácie VKK  nepristavujeme. Pri zhoršení epidemiologickej situácie môže tiež dôjsť k zmenám v harmonograme.

Karlovešťania môžu využívať i služby zberného dvora OLO a.s. na Ivánskej ceste, kde sa treba preukázať trvalým pobytom v hlavnom meste alebo môžu využiť spoplatnenú službu OLO taxi. Túto možnosť odporúčame využiť najmä tým, ktorí chcú mať istotu, že sa im podarí zbaviť sa nadrozmerného odpadu. OLO taxi si môžete objednať na linku:  https://www.olo.sk/zakaznickecentrum/

Harmonogram pristavenia VKK v septembri a októbri 2021 nájdete po kliknutí SEM

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00