Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov (VKK) v mesiacoch marec až jún 2021.

VKK budeme pristavovať tak ako minulý rok, v utorok a v stredu. VKK bude pristavený ráno a po jeho naplnení ho zamestnanci VPS odvezú a ďalší kontajner už nepristavia. Pri kontajneri bude mat službu poverený pracovník, ktorý dohliadne na to, aby sa do kontajnera nedostal odpad, ktorý tam nepatrí,  ako sú pneumatiky, farby a oleje, elektroodpad, objemný stavebný odpad, suť a pod.
VKK pristavujeme pre potreby obyvateľov našej mestskej časti, aby sa mohli jednoduchšie zbaviť objemného odpadu zo svojich domácností, ako je nábytok ( podľa možnosti v rozloženom stave) a drobný stavebný odpad typu WC misy či umývadla.
V prípade zlej poveternostnej situácie  ako je sneženie či námraza VKK  nepristavujeme. Pri momentálnej epidemiologickej situácii môže tiež dôjsť k zmenám v tomto harmonograme.

Karlovešťania môžu využívať i služby zberného dvora OLO a.s. na Ivánskej ceste, kde sa treba preukázať trvalým pobytom v hlavnom meste.

Harmonogram pristavenia VKK v marci až júni 2021 nájdete po kliknutí SEM

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Str:  08:00 — 17:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00