Tlačivo: Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru

 

K vybaveniu potrebujete: Vyplnenú žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru s priloženými prílohami

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa

 

Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, Oddelenie územného rozvoja

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: 

 

Poplatok: bez poplatku

 

Lehota na vybavenie: 30 dní.

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00