Životné prostredie

V oblasti životného prostredia sa Mestská časť Karlova Ves stará o zeleň, udržuje čistotu, spravuje detské ihriská, zabezpečuje zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu a taktiež odťahovanie starých motorových vozidiel.

Vlastné aktivity:

Vybavovanie žiadosti a oznámení od občanov:

Dokumenty:

Kontakty:

Vedúca referátu životného prostredia:

BREZOVSKÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: -, E-mail: lucia.brezovska@karlovaves.sk – krajinný architekt

Referenti oddelenia:

SVOREŇOVÁ Magdaléna, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 275, E-mail: magdalena.svorenova@karlovaves.sk – výrubové povolenia na dreviny v zmysle  §47 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, špeciálny stavebný úrad – štátna vodná správa

ĎURICA Milan, Ing., Tel. kontakt: : 02/707 11 282, 0940 634 166, E-mail: milan.durica@karlovaves.sk – údržba verejnej zelene, štátny dozor – ochrana drevín

TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 281, E-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk – odťahovanie vrakov, odpadové hospodárstvo, správa detských ihrísk, údržba psích košov

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00