tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Krízová intervencia

šípka pre krok späť

OSV vykonáva a zabezpečuje krízovú intervenciu pre občanov v náhlych krízových životných situáciách, ktoré nie sú schopní riešiť sami alebo s pomocou rodiny a priateľov, alebo na podnet susedov, príp. polície a iných organizácií. Spolupracuje s ÚPSVaR a špecializovanými organizáciami miestnej a mestskej sociálno – zdravotnej siete, vrátane telefonických liniek pomoci. Vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu a poskytuje pomoc:

Kontakty:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť