menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Sociálne pohreby

OSV zabezpečuje v zmysle čl. 34 Štatútu hl. m. SR Bratislavy a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pochovávanie osôb, ktoré zomreli na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v prípade, ak nikto z príbuzných nie je ochotný alebo schopný pochovanie zabezpečiť, príbuzní nie sú známi, ani neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by pohreb a pochovanie zabezpečila.

Pohrebný obrad sa podľa § 30 ods. 2 musí uskutočniť „…ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia; ak nie je známe miesto úmrtia, zabezpečí pochovanie mestská časť, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli…“

Podľa § 30 ods. 3 „Obec má povinnosť bezodkladne oznámiť úmrtie cudzinca, ktorý zomrel na jej katastrálnom území alebo ktorého pozostatky sa našli v jej katastrálnom území, ak nie je miesto jeho úmrtia známe, Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom; ak do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia nedostane od orgánu, ktorému bolo úmrtie oznámené, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, musí ľudské pozostatky cudzinca pochovať…“

OSV spolupracuje s Matričným úradom, políciou a mestskými a obecnými úradmi. Cieľom spolupráce je nájsť príbuzných, blízke osoby alebo priateľov zosnulej osoby.

Kontakt:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť