menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Správy o povesti

OSV v rámci súčinnosti so štátnymi orgánmi, súdmi a prokuratúrou zabezpečuje vyjadrenia k spôsobu života a povesti fyzických osôb, o ktorých má vedomosti na základe ich dožiadania. V prípade potreby môže vykonať návštevu a šetrenie v mieste bydliska dožiadanej fyzickej osoby, príp. pohovor so susedmi, a to v rozsahu kompetencií MČ a žiadosti dožiadateľa.

Kontakt:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 30. apríla 2021