tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Správy o povesti

šípka pre krok späť

OSV v rámci súčinnosti so štátnymi orgánmi, súdmi a prokuratúrou zabezpečuje vyjadrenia k spôsobu života a povesti fyzických osôb, o ktorých má vedomosti na základe ich dožiadania. V prípade potreby môže vykonať návštevu a šetrenie v mieste bydliska dožiadanej fyzickej osoby, príp. pohovor so susedmi, a to v rozsahu kompetencií MČ a žiadosti dožiadateľa.

Kontakt:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť