tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Výkon funkcie opatrovníka a poručníka

šípka pre krok späť

Výkon funkcie opatrovníka a poručníka upravuje čl. 32 ods. 7, písm. a) Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Na základe rozhodnutia súdu vykonáva OSV funkciu kolízneho opatrovníka, majetkového opatrovníka, poručníka a opatrovníka fyzickej osoby, ktorej súd spôsobilosť na právne úkony rozhodnutím obmedzil. Postupuje v rozsahu podľa rozhodnutia súdu a na žiadosť súdu:

Kontakty:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť