menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Denné centrá

Mestská časť Bratislava Karlova Ves poskytuje ako podpornú sociálnu službu v denných centrách podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zákonov fyzickej osobe, ktorá:

V MČ Karlova Ves sa prevádzkujú dve denné centrá – na Lackovej 4 a Tilgnerovej 1/A. V priestoroch denných centier realizujú svoju činnosť aj dva seniorkluby s dlhoročnou históriou.

Kontakt:

Denné centrá

Denné centrá svoju činnosť realizujú nezávisle od senior klubov, ich hlavným cieľom je podpora sociálnej rehabilitácie prostredníctvom viacerých programov. V dennom centre sa najmä:

Kontakt:  0940 634 133

Aktivity denných centier a prihlasovanie sa na aktivity denných centier

V denných centrách sa konajú viaceré činnosti, v prípade záujmu o konkrétnu aktivitu treba kontaktovať poverenú pracovníčku oddelenia sociálnych vecí Bc. Líviu Mrázovú na mobilnom čísle 0940 634 133 alebo prísť osobne na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves počas úradných hodín. Záujemcovi budú poskytnuté podrobnejšie informácie o realizácii a priebehu aktivít, ako aj o spôsobe a určení finančnej spoluúčasti pri konkrétnej aktivite.

Ponúkané aktivity v denných centrách (ponuka aktivít sa môže v závislosti od rôznych okolností v priebehu roka meniť):

Tréning pamäti

29. septembra 2021

Obsahom je aktivizačný a preventívny program Tréning pamäti a vitality pre seniorov určený aktívnym seniorom, ktorý okrem vzdelávania ponúka aj stretnutie s rovesníkmi, zdieľanie spomienok v úzkom kruhu, zmysluplné trávenie voľného času a komplexné precvičovanie pamäťových funkcií. Tréning zahŕňa poznatky o mozgu a pamäti, mnemotechniky – pamäťové pomôcky a ich využitie v bežnom živote, pohybovo-koncentračné cvičenia zamerané na motorickú pamäť a koordináciu pohybov starého človeka.

Stretnutia sú realizované skupinovo, avšak s vysoko individuálnym prístupom kvalifikovaných odborníkov. Minimálny počet účastníkov na jednom tréningu pamäti je 7 seniorov, maximálny počet účastníkov je 15 seniorov. Tréningy vedie odborníčka Ing. Silvia Valovičová. Tréningy sa konajú v pondelok od 16:00 do 16:50 v dennom centre na Lackovej a od 17:00 do 17:50 v dennom centre na Tilgnerovej 1/A.

Kondičné a koordinačné cvičenia pre seniorov

29. septembra 2021

Obsahom programu je precvičenie chrbtového svalstva, krčnej chrbtice, bedrových kĺbov a posilnenie horných aj dolných končatín. Súčasťou tréningu sú aj uvoľňovacie a naťahovacie cviky na rozhýbanie, prekrvenie, prehriatie kĺbov a kĺbnych spojení, stavcov a medzistavcových platničiek.

Aktivita sa koná v pondelok a v stredu od 16.00 do 16.50 v dennom centre na Lackovej 4 a od 17:00 do 17.50 na Tilgnerovej 1/A Maximálny počet cvičiacich na jednom stretnutí je 10 cvičencov a minimálny počet je 5 cvičencov. Cvičenia vedie Ing. Silvia Valovičová.

Jazykové kurzy pre seniorov

29. septembra 2021

Jazykové kurzy sme v rámci aktivít denných centier začali ponúkať vo februári 2018 a naším cieľom bolo okrem výuky jazyka poskytnúť seniorom vhodnú aktivitu na trénovanie pamäti a priestor na spoločné trávenie voľného času pri zmysluplnej aktivite. Naši lektori vedú lekcie zábavnou formou, čo vytvára radostnú a podpornú atmosféru, ktorá zúčastnených motivuje.

Seniorom ponúkame :

  • Anglický jazyk pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Lektor Daniel Godány lektoruje v pondelok od 10:00 do 11:00 v dennom centre na Lackovej. Jeden kurz sa skladá z desiatich lekcií. Každá lekcia má trvanie 90 minút. Maximálny počet žiakov je 12 seniorov, minimálny počet žiakov je 6 seniorov.

Poznávacie jednodňové zájazdy do rôznych miest v rámci Slovenska s odborným sprievodom po pamätihodnostiach

29. septembra 2021

O konkrétnych destináciách a termínoch zájazdov sú poskytnuté informácie priebežne na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a v Karloveských novinách.

Odborné prednášky pre seniorov

29. septembra 2021

Koncept celoživotného učenia, vzhľadom k fenoménu starnutia populácie a rastúcemu počtu seniorov, je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Vzdelávanie a učenie sa počas celého života je spôsob, ako aktívne starnúť a udržiavať sa v dobrej psychickej a fyzickej kondícii aj vo vyššom veku. Preto aj MČ Karlova Ves reaguje na potrebu seniorov, ktorí si chcú rozširovať svoje obzory a kráčať s dobou.

Zistili sme, že najväčší záujem je o prednášky so zameraním na zdravý životný štýl, finančnú gramotnosť a ochranu pred podvodníkmi. Prednášky realizujeme prevažne vo veľkej zasadacej sále na prízemí miestneho úradu. Viackrát sa nám osvedčili aj ako informačná predpríprava na kurzy.

Budeme radi, ak od Vás dostaneme spätnú väzbu, aké okruhy a témy Vás zaujímajú, a aj na základe toho pripravíme obsah prednášky. Ak poznáte odborníka v oblasti kultúry, histórie, cestopisov, športu a zdravého životného štýlu, ktorý by rád prezentoval seniorom svoje poznatky, môžete sa na nás obrátiť. MČ Karlova Ves organizuje pre seniorov 8 až 10 prednášok ročne.

Ďalšie informácie o termínoch a obsahu prednášok sú poskytnuté priebežne na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v Karloveských novinách a na Facebooku.

Senior kluby

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť