menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Sociálna výdajňa

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves prevádzkuje sociálnu výdajňu pre občanov v ťažkej životnej situácii ako jednu z foriem sociálnej pomoci. Sociálna výdajňa sa nachádza na Lackovej 4, v budove Denného centra – vchod zo zadnej strany jedálne.

Pre získanie potravinovej pomoci je potrebné kontaktovať oddelenie sociálnych vecí, kde záujemca vyplní žiadosť o poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni (nižšie). Žiadosť bude následne spracovaná a vyhodnotená na základe viacerých sociálnych aspektov. Na žiadateľa sa prihliada individuálne a pre zaradenie do zoznamu klientov sociálnej výdajne nestačí aby mal žiadateľ nízky príjem.

Kontaktná osoba pre poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni:

Dokumenty:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť