menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Spojené voľby 2022: Na čo si dať pozor?

Už 29. októbra 2022 si Karlovešťania zvolia zástupcov v mestskej časti, meste a samosprávnom kraji. Spojenie dvoch volieb do jedného volebného dňa prináša viacero noviniek. Pri krúžkovaní kandidátov, vkladaní hlasovacích lístkov do obálok a ich následnom vhadzovaní do volebných schránok je potrebné dodržať niekoľko dôležitých pravidiel.

Pozor na počet krúžkov

Na hlasovacích lístkoch môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu alebo primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V  prípade, že volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je v  príslušnom volebnom obvode ustanovené, jeho hlas sa stáva neplatným.

Farebne odlíšené hlasovacie lístky, obálky aj schránky

Volič dostane šesť hlasovacích lístkov a  dve obálky. Hlasovacie lístky pre voľbu do miestneho zastupiteľstva a starostu budú bielej farby. Hlasovacie lístky pre voľbu do mestského zastupiteľstva a  primátora budú na okraji označené sivým pásom. Hlasovacie lístky pre voľbu zastupiteľstva samosprávneho kraja a župana budú na okraji označené modrým pásom.

Po označení príslušného počtu kandidátov na jednotlivých hlasovacích lístkoch prichádza pre voliča ďalší podstatný krok, a  to vloženie hlasovacích lístkov do správnych obálok. Pravidlo je aj v  tomto prípade jednoduché. Biele lístky patria do bielej obálky, modré lístky do modrej obálky. To znamená, že hlasovacie lístky pre voľbu miestneho a  mestského zastupiteľstva, starostu a  primátora vloží volič do bielej obálky. Naopak, hlasovacie lístky pre voľbu do zastupiteľstva samosprávneho kraja a župana, vloží volič do modrej obálky.

Finálny krok – trafiť správnu schránku

Farebné odlíšenie obálok má svoje opodstatnenie aj pri ich vhadzovaní do schránky na hlasovanie. Vo volebnej miestnosti budú umiestnené dve schránky, rovnako farebne odlíšené. Jedna biela, druhá modrá. Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Krátka skúška správnosti na záver teda znie: Ak chce volič odovzdať platný hlas na všetkých šiestich hlasovacích lístkoch, ktoré obdrží, vloží 4 ks hlasovacích lístkov bielej farby do bielej obálky, 2 ks hlasovacích lístkov do modrej obálky a potom vloží bielu obálku do bielej schránky a modrú obálku do modrej schránky.

Oprava je možná pred vhodením obálok do schránok

Šesť hlasovacích lístkov, dve obálky, dve hlasovacie schránky. Áno, u mnohých to môže pôsobiť na prvý pohľad komplikovane. Nie je takisto vylúčené, že pri krúžkovaní kandidátov alebo vkladaní hlasovacích lístkov do obálok môže dôjsť zo strany voliča k omylu. Čo robiť, ak chce volič dodatočne zmeniť úpravu hlasovacieho lístka?

Chyby sa dajú napraviť do momentu, pokiaľ volič nevhodí obálky do hlasovacej urny. Okrsková volebná komisia vydá voličovi na jeho požiadanie za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

V  prípade nejasností pri ktoromkoľvek kroku volebného aktu je voličom k dispozícii okrsková volebná komisia.

NÁJDITE SI SVOJ VOLEBNÝ OKRSOK!

Foto: ilustračné (internet)

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 28. októbra 2022