tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Starostka ocenila najlepších žiakov z Karlovej Vsi

S blížiacim sa koncom školského roka starostka Dana Čahojová dnes ocenila najlepších žiakov z Karlovej Vsi. Ocenenie sa udeľuje za výborné študijné výsledky, príkladné správanie, zapájanie sa do mimoškolských aktivít ako aj vzornú reprezentáciu svojej školy a Karlovej Vsi.

Každá z troch karloveských základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, nominuje na ocenenie jedného spomedzi svojich žiakov.  Ocenení boli Adriana Motúzová, žiačka VIII. B triedy zo ZŠ Karloveská 61, Patrik Taliga, žiak IX.A triedy zo ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 a Viktória Karelová, žiačka Kvinty A zo Spojenej školy na Tilgnerovej 14.
Starostka mestskej časti Dana Čahojová poďakovala žiakom za dosiahnuté výsledky i za reprezentáciu školy a tým aj celej mestskej časti. Ocenila nielen ich dobré študijné výsledky, ale aj ich angažovanosť v rôznych mimoškolských a dobrovoľníckych aktivitách. Zapriali im veľa úspechov v ďalšom osobnom rozvoji, aby mohli v budúcnosti využiť svoje nadanie a vedomosti v prospech ostatných. Ocenených žiakov a ich pedagógov potešili svojim hudobným vystúpením žiaci a učitelia ZUŠ J. Kresánka.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 21. júna 2018