menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zástupca starostky

BRANISLAV ZÁHRADNÍK Zástupca starostky

JUDr., PhDr., BRANISLAV ZÁHRADNÍK

e-mail: branislav.zahradnik@karlovaves.sk

Branislav Záhradník je zástupcom starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej druhé funkčné obdobie (2014 – 2018, 2018 – 2022). Patrí medzi najskúsenejších komunálnych poslancov. Obyvatelia Karlovej Vsi ho zvolili za člena miestneho zastupiteľstva opakovane už po šiesty krát. Okrem výkonu funkcie vicestarostu pôsobí aj ako právnik, je zakladateľom a garantom bezplatnej právnej poradne mestskej časti Karlova Ves.

Branislav Záhradník sa venuje problematike financovania samosprávy a programového rozpočtovania. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívne fungovanie verejných služieb a zvýšenie kvality života občanov Karlovej Vsi.

V komunálnych voľbách v roku 2018 bol zvolený aj za poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, kde pôsobí ako člen komisie pre ochranu verejného poriadku a komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta. Je členom dozornej rady mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Občianska poradňa

Bezplatné poradenstvo pre občanov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi bude pokračovať od septembra.

Občianska poradňa je otvorená vždy druhú stredu v mesiaci v čase:

Objednávať sa môžete na e-mailovej adrese: branislav.zahradnik@karlovaves.sk

Kancelária zástupcu starostu

Pracovná agenda kancelárie zástupcu starostu:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť