menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Dotácie

V súlade s platným VZN 5/2019 je oprávneným žiadateľom o dotáciu právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ. Všetky VZN mestskej časti týkajúce sa dotácií nájdete TU.

Informácie o Dotačnej komisii nájdete TU.

Kontakty:

Aktuality

Aktuálne informácie môžete sledovať aj na našej úradnej tabuli pod filtrom „Rôzne“.

Tlačivá

Žiadosti o dotáciu 2022

Ak netrpezlivo čakáte na otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022, nasledujúce riadky sú určené vám.

Pripravujeme pre vás nový, jednoduchší a operatívnejší spôsob podávania žiadostí, ktorý si vyžaduje zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Táto zmena by sa mala udiať schválením na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves, pripravovanom na 14. decembra 2021.
Po tomto termíne bude uverejnená výzva v súlade s pripravovaným VZN.

Podávanie žiadostí bolo už v septembri predĺžené do 30. januára 2022, takže na ich prípravu a podanie bude dostatočný časový priestor.

Už dnes sa tešíme na vaše nové projekty určené na skvalitňovanie života v Karlovej Vsi.

– Anna Zemanová, predsedníčka Dotačnej komisie Bratislava-Karlova Ves

Tlačivá k žiadosti o dotáciu 2021:

K zmluve o poskytnutí dotácie:

Vyúčtovanie dotácie:

Archív

Vrátenie nevyčerpanej dotácie (resp. časti) 2020:

Dotácie za rok 2021:

Archív dotácií:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 28. mája 2021