tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Dotácie

šípka pre krok späť

V súlade s platným všeobecne záväzným nariadením (VZN) o podmienkach poskytovania dotácií č. 7/2021 je oprávneným žiadateľom o dotáciu právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ.

 • VZN č. 7/2021 (všetky VZN mestskej časti týkajúce sa dotácií nájdete TU.)
 • Žiadosti o dotácie na činnosť, projekt (komunitné žiadosti a tiež projekty pre športové organizácie) vyhodnocuje a návrh na výšku a príjemcov dotácie podáva Dotačná komisia na základe konsenzu jej členov. Bližšie informácie o zásadách, postupoch a kritériách zohľadňovaných pri ich určovaní, či o predchádzaní konfliktu záujmu nájdete vo vyššie uvedenom VZN.
  Žiadosti o dotácie na pravidelnú činnosť pre športové organizácie a subjekty pôsobiace v oblasti telovýchovy a športu posudzuje Komisia školstva, kultúry a športu, a to na základe kritérií každoročne schvaľovaných na jej zasadnutiach.
  Nižšie nájdete všetky potrebné tlačivá a postup pri vypĺňaní e-žiadosti o poskytnutie dotácie.

  Návrhy komisie na poskytnutie dotácií schvaľuje miestne zastupiteľstvo. O poskytnutí mimoriadnych dotácií rozhoduje starostka mestskej časti.

  Kontakty:

  Aktuality

  Aktuálne informácie môžete sledovať aj na našej úradnej tabuli pod filtrom „Rôzne“.

  Tlačivá a návody

  Žiadosti o dotáciu v elektronickej forme:

  Vyúčtovanie dotácie:

  Vrátenie nevyčerpanej dotácie:

  Archív

  Dotácie za rok 2023:

  Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

  Tlačiť