menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebný úrad

Najnovšie z úradnej tabule stavebného úradu

KV/SU/926/2022/11121/HK- zmena v užívaní časti stavby spojená so zmenou časti stavby spočívajúca v stavebných úpravách – nebytový priestor č. 8 v bytovom dome Jána Stanislava 20A

24. mája 2022

Zverejnené
24. mája 2022

Dúbravská cesta, Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, SO 206 Sadové úpravy (2. časť), SO 416 Areálové osvetlenie (2.časť), návrh na vydanie KR- zverejnenie informácie

23. mája 2022

Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála, SO 324, SO 325, SO 511, SO 512, SO 513, SO 531, SO 532, SO 533, návrh na vydanie KR – zverejnenie informácie

23. mája 2022

Postúpenie odvolania – ZD, Staré Grunty

23. mája 2022

Rozhodnutie – Šedovičová

11. mája 2022

Zverejnené
11. mája 2022

Predĺženie lehoty na doplnenie podania – Šedovičová

4. mája 2022


Zverejnené
4. mája 2022

ZUS – Spojenie bytov č.502 a č.503, 5.poschodie, Pribišova č. 12, S+M Kališovi

4. mája 2022

KR – Obnova BD Jamnického 18, Vlastníci, SBD

4. mája 2022

SP – Obnova BD Dúbravská cesta 9, Vlastníci, MAPO SK

4. mája 2022

Ustanovenie opatrovníka – rozhodnutie č. KV/SU/2727/2022/ZM

2. mája 2022

Zverejnené
2. mája 2022

Stavebné povolenie na stavebné úpravy bytu č.122, Jamnického 6, Bratislava

2. mája 2022

Bytový dom Staré Grunty, oprava chyby v rozhodnutí

27. apríla 2022

Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia o umiestnení stavby


Zverejnené
27. apríla 2022

Oznámenie pokračovania konania s nariadením miestneho zisťovania – Odstránenie stavby, Kuklovská ulica

26. apríla 2022

Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Staré grunty

19. apríla 2022

Stavebné povolenie – Izabela Živicová

14. apríla 2022

Zverejnené
14. apríla 2022

Upovedomenie o odvolaní – ZD, Staré Grunty

6. apríla 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania – obnova BD Dúbravská cesta č. 9

23. marca 2022

OZN_“Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie“ Devínska cesta Bratislava

17. marca 2022

Bytový dom Svrčia

7. marca 2022

Upovedomenie o postúpení spisu na konanie o odvolaní


Zverejnené
7. marca 2022

16 Stavebné povolenie – obnova BD Kuklovská 7

25. februára 2022

1611 oznámenie o začatí kolaudačného konania – obnova BD Jamnického 18

25. februára 2022

1613 Spojenie bytov č.502 a č.503, Pribišova 12, S+M Kališovi

25. februára 2022

23. februára 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania


Zverejnené
23. februára 2022

8 rodinných domov, Staré grunty, ATOPS Development Karlovka s. r. o.

24. januára 2022

Úprava loggií, zmena rozostavanej stavby, Rozhodnutie o odvolaní


Zverejnené
24. januára 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania – byt č. 12 na 2. poschodí v bytovom dome na ul. Jána Stanislava 15, súpis. č. stavby 3091, pozemok parc. C č. 1744/105 v k. ú. Karlova Ves

24. januára 2022

oznámenie o začatí stavebného konania – obnova BD Kuklovská 7

21. januára 2022

Stavebné povolenie – Živica, Živicová

13. januára 2022

Zverejnené
13. januára 2022

Rozhodnutie OU BA č. OU-BA-OVBP2-2021/133368-KAZ

5. januára 2022

Cesta na červený most v Bratislave-Nemocnica svätého Michala – búracie práce-ESET spol.s.r.o.- zverejnenie informácie

10. novembra 2021

Stavebné povolenie – Štofan

9. novembra 2021


Zverejnené
9. novembra 2021

Bytový dom Svrčia, stavebné povolenie

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

4. výzva na odstránenie nedostatkov podania – Šedovičová

3. novembra 2021

Oznámenie začatia stavebného konania – ZD a.s.

26. októbra 2021

o. SP – ZD – St. Grunty


Zverejnené
26. októbra 2021

1 2 3 8

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 16. júna 2020