menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Stavebný úrad

Najnovšie z úradnej tabule stavebného úradu

Stavebné povolenie – Živica, Živicová

13. januára 2022

Zverejnené
13. januára 2022

Rozhodnutie OU BA č. OU-BA-OVBP2-2021/133368-KAZ

5. januára 2022

Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála, SO 801 Úprava cestných komunikácií – pokračovanie kolaudačného konania

4. januára 2022

8 rodinných domov Staré Grunty, parkovací prístrešok a spevnená plocha

23. decembra 2021

Zverejnené
23. decembra 2021

Stavebné povolenie – Stavba na individuálnu rekreáciu, Pôvabnicová ulica

23. decembra 2021

Stavebné úpravy v byte č. 104, Púpavová 30 – oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení (odstránení stavby)

20. decembra 2021

Oznámenie – konanie o dodatočnom povolení stavby: Ul. Šaštínska 44, 841 04 Bratislava, byt č. 52, súp. č.: 3104, parc, „C“ č. : 2287/2 v k. ú. Karlova Ves

17. decembra 2021

Zverejnené
17. decembra 2021

Rozhodnutie – zastavenie konania vo veci povolenia zmeny v užívaní – ul. Adámiho 3, súp. č. 445 na pozemku reg. C parc. č. 1243 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

13. decembra 2021

Zverejnené
13. decembra 2021

Nad Sihoťou 38-Existujúce objekty-asanácie-REDING, s.r.o.-oznámenie o pokračovaní konania o odstránení stavby + doplnenie

9. decembra 2021

VÝZVA NA PREUKÁZANIE OPRÁVNENIA NA USKUTOČNENIE REKLAMNEJ STAVBY – parc. registra „C“ č. 668/46 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 46 vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

8. decembra 2021

Zverejnené
8. decembra 2021

Rozhodnutie o dodatočnom stavebnom povolení – ul. Kuklovská 13, 841 04 Bratislava, byt č. 32 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 496 na parcele č. 1986 v k. ú. Karlova Ves

6. decembra 2021

Zverejnené
6. decembra 2021

Cesta na červený most v Bratislave-Nemocnica svätého Michala – búracie práce-ESET spol.s.r.o.- zverejnenie informácie

10. novembra 2021

Stavebné povolenie – Štofan

9. novembra 2021


Zverejnené
9. novembra 2021

Bytový dom Svrčia, stavebné povolenie

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Oznámenie o späťvzatie žiadosti o povolení zmeny v užívaní stavby – Priestory na bývanie – 1. bytová jednotka, ul. Adámiho 3, súp. č. 445 na pozemku ,,C,, parc. č. 1243 k. ú. Karlova Ves v Bratislava

8. novembra 2021

Zverejnené
8. novembra 2021

4. výzva na odstránenie nedostatkov podania – Šedovičová

3. novembra 2021

Oznámenie začatia stavebného konania – ZD a.s.

26. októbra 2021

o. SP – ZD – St. Grunty


Zverejnené
26. októbra 2021

Doster, s.r.o.

26. októbra 2021

Doster


Zverejnené
26. októbra 2021

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Staré grunty 26 – A, B, C, D, E, F, G, H v Bratislave

21. októbra 2021

IMMO


Zverejnené
21. októbra 2021

Zaslanie odvolania – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

18. októbra 2021

Oznámenie začatia spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním názov stavby: „Rodinný dom Komonicová, Karlova Ves, Bratislava“

15. októbra 2021

RD Živica, Živicová


Zverejnené
15. októbra 2021

Oznámenie – pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby, ul. Kuklovská 13, 841 04 Bratislava v byte č. 32 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 496 umiestneného na parc. č. 1986 v k. ú. Karlova Ves

14. októbra 2021

bartosova_211014-105747-9e


Zverejnené
14. októbra 2021

Mestský park v Karlovej Vsi, zmena rozhodnutia o umiestnení stavby

11. októbra 2021

Mestský park KV zmena UR,rozhodnutie


Zverejnené
11. októbra 2021

Stavebné povolenie – 2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

6. októbra 2021

STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu s názvom: „Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinný dom 1, 2 a 3“

14. septembra 2021

R. SP – siete Komonicová voda + kanál


Zverejnené
14. septembra 2021

Staré grunty, bytový dom s občianskou vybavenosťou, OTYK invest s.r.o., územné konanie

2. septembra 2021

21-301_Oprava zrejmej chyby v oznámení


Zverejnené
2. septembra 2021

OZN_UR_Mestský park v Karlovej Vsi_zmena

27. augusta 2021

OZN_UR_Mestský park v Karlovej Vsi_zmena


Zverejnené
27. augusta 2021

2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

26. augusta 2021

Polyfunkčný objekt staré Grunty, OTYK invest, s. r. o.

23. augusta 2021

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Parkovisko Svrčia ul. – Bytéria

18. augusta 2021

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Komunikácia Svrčia ul. – MČ BA-KV

18. augusta 2021

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova, UO00089, 2022

17. augusta 2021

R. SP – SPP


Zverejnené
17. augusta 2021

Rekonštrukcia plynovodov Ba-KV-Dlhé diely-2SC, UO00089.

9. augusta 2021

Kolaudačné rozhodnutie 21-1784_KR


Zverejnené
9. augusta 2021

Staré grunty, 8 rodinných domov, zmena stavby pred dokončením, Oznámenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu č. KV/SÚ/284/2021/8403/AK zo dňa 21.05.2021.

2. augusta 2021

21-284_Oznámenie o podanom odvolaní


Zverejnené
2. augusta 2021

1 2 3 8

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 16. júna 2020