menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebný úrad

Najnovšie z úradnej tabule stavebného úradu

UR_ST_elkatel_INS_FTTH Karlova Ves_KBV_Kuklovska ul.

26. júna 2019

stavebné povolenie stavby: „8 rodinných domov“ objekt: IO 01 Spevnené plochy komunikácií, parkovísk a zatrávnené plochy

17. júna 2019

stavebné povolenie: „Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete“ objekty: SO 01 Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr SO 08 Oporný múr

17. júna 2019

OUBA_rozhodnutie o odvolaní_stavebná uzávera MČ KV Líščie údolie

23. mája 2019

T.I.N.O._Stomatologické ambulancie, BD, Staré Grunty_oboznámenie účastníkov konania o možnosti vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia

21. mája 2019

EIA_zverejnenie inf._ návrh na vydanie UR_ „Novostavba parkovacieho domu“, Dúbravská cesta, Bratislava

17. mája 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ časť priestorov na 1.NP

14. mája 2019

Zverejnenie informácie


Zverejnené
14. mája 2019

Stavebné povolenie – Mária a Tomáš Fecko

9. mája 2019

Oznámenie o začatí konania

9. mája 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“- horná stavba

25. apríla 2019

Rozhodnutie -Horná stavba

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019


Zverejnené
25. apríla 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ Spodná stavba

25. apríla 2019

Zverejnenie informácie o ukončení konania-rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019


Zverejnené
25. apríla 2019

OZN_INS_FTTH_BA_Karlova Ves_KBV_Kuklovská_Bratislava

17. apríla 2019

OZN_UR_INS_FTTH_BA_KV_KBV_Kuklovská_BA


Zverejnené
17. apríla 2019

UR_VET_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_Veternicova_Bratislava

15. apríla 2019

UR_ST_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_JS_Bratislava

5. apríla 2019

Stavebná uzávera v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v území zóny Líščie údolie – predloženie odvolania.

29. marca 2019

rozhodnutie Hollého 9 a 11, Bratislava-Staré Mesto

7. marca 2019

rozhodnutie Hollého fin


Zverejnené
7. marca 2019

UR_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_Hany Meličkovej, Bratislava

25. februára 2019

oznámenie o konaní Tilgnerova 8, stavebné úpravy bytu (loggia) MUDr. Kostrecová

20. februára 2019

oznámenie Tilgnerova 8


Zverejnené
20. februára 2019

SP_M.Skyva_Stavebné úpravy v byte č.31, Karloveská 22, BA

29. januára 2019

MDVSR_rozh. ministra k stavbe Polyfunkčný bytový dom Nad lúčkami, Bratislava

25. januára 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ stavebný objekt Trafostanica

24. januára 2019

Kolaudačné rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

 Kolaudačné rozhodnutie č. KV/SU/542/2019/1512/AP zo dňa 22.01.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2019. 


Zverejnené
24. januára 2019

MDVSR_rozhod. k UR „Slnečné údolie.Bytové rezidencie“, Devínska cesta_doložka právoplatnosti rozhodnutia

16. januára 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania „Dostavba areálu Westend, Polyfunkčný objekt CROSSING“

9. januára 2019

Zverejnenie informácie


Zverejnené
9. januára 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania stavby „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING“

9. januára 2019

Zverejnenie informácie


Zverejnené
9. januára 2019

OZN_M.Skyva, stavebné úpravy v byte, Karloveská 22, BA

17. decembra 2018

VÝZVA na VYJADRENIE sa k STAVEBNEJ UZÁVERE V LÍŠČOM ÚDOLÍ

11. decembra 2018

OZN_Huawei_INS_FTTH_BA_polygon_KV_Jána Stanislava BA

5. decembra 2018

OZN_INS_FTTH_BA_polygon_KV_Hany Meličkovej BA

5. decembra 2018

OZN_Huawei_INS_FTTH_BA_Hany Meličkovej


Zverejnené
5. decembra 2018

OZN_Huawei_INS_FTTH_BA_polygon_KV_Veternicova BA

5. decembra 2018

OZN_Huawei_INS_FTTH_BA_Veternicova


Zverejnené
5. decembra 2018

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania Westend Crossing – Trafostanica

3. decembra 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania – Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov

29. novembra 2018

MDVSR_predĺženie lehoty_vo veci odvolania voči rozh. o umiest. stavby_ Bytové rezidencie Slnečné údolie

16. novembra 2018

MDVSR, „Slnečné údolie – Bytové rezidencie“, Devínska cesta – nariadenie obhliadky

14. novembra 2018

Zverejnenie informácii – Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba SO 205 Areálové spevnené plochy, časť vjazd do garáží.

24. októbra 2018

Zverejnenie informácii Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba

24. októbra 2018

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 16. júna 2020