tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Stavebný úrad

šípka pre krok späť

Najnovšie z úradnej tabule stavebného úradu

OZN_T.I.N.O. Zubné ambulancie, polyf. byt. dom Staré Grunty

19. júla 2018

MDV SR_rozhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora k stavbe Polyfunkčný bytový dom Nad lúčkami

4. júla 2018

OZN_SP_RD Vavro, Vavrová, ul. Líščie údolie, BA

3. júla 2018

OZN_SP_RD Vavro, Líščie údolie


Zverejnené
3. júla 2018

Apartmánový dom Boomerang SO 08.a Kominikácia a spevnené plochy – oznámenie o začatí stavebného konania.

2. júla 2018

OZN_začatie konania_T.Slovák_úprava terénu gabionovým múrom pred RD, Líščie údolie 112, BA

19. júna 2018

Rozh_ministra_Polyfunkčný bytový dom Skalka, Nad lúčkami BA

11. júna 2018

SP_Adamcová „Rekonštrukčné a udržiavacie práce bytu č.21, Lackova 5, Bratislava

6. júna 2018

Zverejnenie informácie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“

28. mája 2018

Zverejnenie informácie

 


Zverejnené
28. mája 2018

ÚR_Mestský park v Karlovej Vsi, Karloveská ul. BA

24. mája 2018

KR_Vašková, zmena účelu na byt, Mokrohájska 10, BA

24. mája 2018

Stavebné povolenie na stavbu: Apartmánový dom Boomerang, SO 08.b. Komunikácie a spevnené plochy

15. mája 2018

MDVSR_upovedomenie o predložení odvolania prokurátora vo veci Polyfunkčný bytový dom Skalka

2. mája 2018

MDV SR doložka právoplatnosti rozhod. o zrušení UR Slnečné údolie -Bytové rezidencie

27. apríla 2018

OZN_Adamcová, vyrezanie otvoru, byt č. 21, bytový dom Lackova 5, BA

16. apríla 2018

MDVSR_rozh. k UR Slnečné údolie Bytové rezidencie, Devínska cesta, Bratislava

10. apríla 2018

OZN_Vašková, zmena účelu užívania nebyt. priest. na byt, Mokrohájska 10, BA

9. apríla 2018

Odvolanie (rozklad) proti rozhodnutiu MDV SR, vo veci stavby Polyfunkčný bytový dom Skalka

5. apríla 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

4. apríla 2018

Oznámenie o začatí SK – Next Invest


Zverejnené
4. apríla 2018

KR_Espere s.r.o., zmrzlináreň, Majerníkova ul. Bratislava

3. apríla 2018

KR_Espere s.r.o., zmrzlináreň


Zverejnené
3. apríla 2018

OZN_o začatí konania o umiestnení a využívaní územia Mestský park v Karlovej Vsi

23. marca 2018

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Lodenica Karloveské rameno, SO 21-Spev. plochy a parkovisko

21. marca 2018

OZN_Lodenica_Karloveske_rameno


Zverejnené
21. marca 2018

MDVSR rozh. o proteste prokurátora k stavbe Polyfunkčný bytový dom Skalka, doložka právoplatnosti rozhodnutia

21. marca 2018

SP_SVB H_246, Obnova bytového domu Hodálova 2,4,6

16. marca 2018

MDV SR_OZN o predĺžení lehoty, UR „Slnečné údolie-Bytové rezidencie“, Devínska cesta BA

12. marca 2018

ROZH OU BA„INS_FTTH_BA_Karlova Ves_KBV_Kuklovská“, Bratislava

7. februára 2018

OZN_M.Bednárová, Rekonštrukcia bytu č.17, 7.posch. Adámiho 10, Bratislava

6. februára 2018

OU BA_UR Slnečné údolie Bytové rezidencie, postúpenie odvolania na MDV SR

12. januára 2018

OZN_SVB H_246, Obnova bytového domu Hodálova 2,4,6, Bratislava

12. januára 2018

ÚR, INS_FTTH_BA_KV_KBV_Kuklovská – zaslanie spisového materiálu vo veci odvolania voči rozhodnutiu

10. januára 2018

OU BA -„Optické prepojenie BA_Staré Grunty_0300BR_Internáty Mladosť_1170BR_Cubicon_ 0674BR“

3. januára 2018

OU BA-upovedomenie o odvolaní voči rozh. OU-BA-OVBP2-201776181-KAZ zo dňa 06.11.2017, stavba:“Slnečné údolie-Bytové rezidencie“

19. decembra 2017

Rozhodnutie ministra číslo 79/2017 – stavebná uzávera Karloveská zátoka

12. decembra 2017

Rozhodnutie ministra 79_2017


Zverejnené
12. decembra 2017

OZN_DSP_Úprava terasy pred prevádzkou, Majerníková 19, Bratislava

28. novembra 2017

OZN_Espere s.r.o., zmena účelu užívania nebytového priestoru na zmrzlináreň, Majerníková 19, BA

28. novembra 2017

Optické prepojenie INS_FTTH_BA_Karlova Ves_Kuklovská, upovedomenie o odvolaní

20. novembra 2017

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť