menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebný úrad

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v mestskej časti, vykonáva miestne obhliadky, vydáva súhlasy k ohláseným stavbám, vedie územné konania, stavebné a kolaudačné konania, spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného poriadku, pripravuje stanoviská, rozhodnutia v rámci stavebného a kolaudačného konania stavieb na území mestskej časti a vykonáva kontrolnú činnosť v rámci štátneho stavebného dohľadu a mnoho ďalších činností v súlade so stavebným zákonom.

E-mail: stavebnyurad@karlovaves.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok:08:00 – 12:00
 13:00 – 17:00
Streda:08:00 – 12:00
 13:00 – 17:00

Agenda Stavebného úradu:

Dokumenty:

Úhrada poplatkov:

Správny poplatok uhraďte buď v Centre služieb Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, alebo prevodným príkazom na účet: IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001, variabilný symbol 221004106 – pri všetkých konaniach a ohláseniach; variabilný symbol 221004107 – pri reklamných stavbách. Doklad o zaplatení správneho poplatku priložte k žiadosti. Výška správneho poplatku pre jednotlivé žiadosti sa stanovuje podľa sadzobníka správnych poplatkov. V prípade oslobodenia od poplatku doložte k žiadosti kópiu dokladu.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť