menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Súkromní vlastníci pozemkov okolo Kuklovskej sa nestarajú o stromy

Suché či poškodené stromy, ktoré by mohli spadnúť na cestu a ohroziť prechádzajúce autá či chodcov. Takýto je stav lesného porastu, ktorý sa nachádza na ľavej strane Kuklovskej ulice pri ceste z Dlhých dielov pred odbočením na Sološnickú a ďalej popri nej. Za stav pozemku je vždy zodpovedný jeho vlastník.

„Karlova Ves opakovane počas posledných rokov vyzývala vlastníkov daných parciel k údržbe drevín najmä v okolí chodníka a cesty Sološnická a Kuklovská. Taktiež žiadosť o výzvu adresovala mestskej časti Bratislava-Devín, do ktorej katastra dané pozemky patria. Podľa katastrálnej mapy sú vlastníkmi pozemkov súkromné osoby a v smere vyššie popri Sološnickej Lesy SR š.p. Tie na našu výzvu v minulosti reagovali a na svojom pozemku vykonali údržbu. Výzva k súkromným vlastníkom pozemkov ostala bez akejkoľvek reakcie,“ informuje Magdaléna Svoreňová z oddelenia životného prostredia.

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny ich sankcionovať môže len samospráva, do katastra ktorej pozemky patria a navyše pozemky mimo zastavaného územia obce má v kompetencii okresný úrad. Keďže ide o lesné pozemky mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Devína, Karlova Ves v danej veci nemá kompetencie a jej výzva má len odporúčací charakter. Napriek tomu sa opäť obráti na vlastníkov pozemkov i devínsku samosprávu s výzvou na nápravu situácie.

Foto: V prípade, že neudržiavané stromy spadnú na vedľajšiu komunikáciu, za škody bude niesť zodpovednosť vlastník pozemku.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 4. apríla 2024